เอกสารผลการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร

สูจิบัตรบ้านเชียงเกมส์

บ้านเชียงเกมส์

กีฬา
นักศึกษา

กำหนดการแข่งขัน / โปรแกรมการการขัน / อุปกรณ์การแข่งขัน / กำหนดการพิธีเปิด / ระเบียบการแข่งขัน / ประกาศการแข่งขัน / กำหนดการประชุมทีม

คลิก..
บ้านเชียงเกมส์

กีฬา
อาจารย์และบุคลากร

กำหนดการแข่งขัน / โปรแกรมการการขัน / อุปกรณ์การแข่งขัน / กำหนดการพิธีเปิด / ระเบียบการแข่งขัน / ประกาศการแข่งขัน / กำหนดการประชุมทีม

คลิก..

ข้อมูลประชาสัมพันธ์

รายการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "บ้านเชียงเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13-22 ธันวาคม 2562