กิจกรรมนักศึกษา

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗

 

ระดับปริญญาตรี  คลิกโหลดดูรายชื่อ

ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก  คลิกโหลดดูรายชื่อ

 

วิธีลงทะเบียนฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

วิธีลงทะเบียนฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

ด้วยตนเอง  ที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

  1. บัณฑิตต้องเข้าไปลงทะเบียนใน เว็บไซด์  www.udru.ac.th  แล้วสั่งพิมพ์เอกสารที่ลงทะเบียน
  2. ยื่นเอกสาร  (ข้อ 1)  ที่กองพัฒนานักศึกษา  อาคารกิจกรรมนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  3. ชำระเงินตามจำนวนรายการ  พร้อมรับใบเสร็จ
  4. ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนฝึกซ้อม  ได้ที่  http://std.udru.ac.th

 

วิธีลงทะเบียนฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

ผ่านไปรษณีย์ด้วยธนาณัติ (แบบ EMS)

  1. บัณฑิตต้องเข้าไปลงทะเบียนใน เว็บไซด์  www.udru.ac.th  แล้วสั่งพิมพ์เอกสารที่ลงทะเบียน

  2.  ให้บัณฑิตซื้อธนาณัติเท่ากับจำนวนที่ต้องชำระ  (ตามรายละเอียดประกาศค่าใช้จ่ายบัณฑิต) โดยสั่งจ่ายธนาณัติในนาม    นางวิลาวัณย์  ฉิมมะลี  ที่อยู่ 64  ถนนทหาร  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000   เพื่อรับเงิน     ณ  ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี 
  3. นำเอกสาร (ข้อ 1) ใส่ซองพร้อมกับ ธนาณัติ (ส่งแบบ EMS) ส่งมาที่  กองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เลขที่ 64  ถนนทหาร  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000

  4. ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนฝึกซ้อม  ผ่านไปรษณีย์ได้ที่  http://std.udru.ac.th

  5. หมดเขตการรายงานตัวฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  ผ่านทางไปรษณีย์  วันที่  15  ตุลาคม  2558  (ถือตราประทับวันที่ส่งเอกสารเป็นสำคัญ)

  1. ติดต่อรับใบเสร็จ  ในวันฝึกซ้อมวันแรก  ที่กองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจกรรนักศึกษา  (ดูหมายเลขใบเสร็จที่ http://std.udru.ac.th)

       
 

ค่าใช้จ่ายบัณฑิต (ชาย)

1. ค่าลงทะเบียนฝึกซ้อม               400  บาท  

      1.1  ค่าเอกสารฝึกซ้อม

      1.2  ค่าทำเนียบบัณฑิต

      1.3 ค่าของที่ระลึก       

2. ค่าถ่ายรูปหมู่                        700  บาท

3. ค่าแผงคอพร้อมเข็ม                150  บาท     

 
 

ค่าใช้จ่ายบัณฑิต (หญิง)

1. ค่าลงทะเบียนฝึกซ้อม 400 บาท   

   1.1  ค่าเอกสารฝึกซ้อม

      1.2  ค่าทำเนียบบัณฑิต

      1.3  ค่าของที่ะลึก     

 

2. ค่าถ่ายรูปหมู่                        700  บาท

 

3. ค่าเข็มวิทยฐานะ                   100  บาท                            

 

 

 


        

ค่าตัดครุยวิทยฐานะ

     ปริญญาตรีทุกสาขา   700  บาท

     ปริญญาโท  ปริญญาเอก  800  บาท

........บัณฑิตที่ประสงค์จะเดินทางไปรับพระราชทานปริญญาบัตร (แบบไม่พักค้างคืน) ในวันอาทิตย์ ที่  8  พฤศจิกายน  2558  พร้อมกับมหาวิทยาลัย  ค่าใช้จ่าย  700  บาท/คน..... (ค่ารถ , ค่าอาหาร , ค่าประกันอุบัติเหตุ)

หมายเหตุ    รับรายงานตัว วันที่ 21 กันยายน - 15  ตุลาคม  2558  ตั้งแต่เวลา  08.30 -16.00 น.  ณ  กองพัฒนานักศึกษา

                กำหนดการ ฝึกซ้อม  วันที่ 4-6  พฤศจิกายน  2558  ณ  หอประชุมอาคารอเนกประสงค์  ม.ราชภัฏอุดรธานี

                กำหนดการ รับจริง   วันที่ 8  พฤศจิกายน 2558  หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  ม.ราชภัฏสกลนคร

                 

       กองพัฒนานักศึกษา  โทร 042-211040 - 59  ต่อ 1734 , 1234 , 3434 ,3435  หรือโทร/โทรสาร 042-249583

 

ประกาศเรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2558

ประกาศเรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2558 

  คลิกดูรายละเอียด

 

 

 

กำหนดการของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558   คลิกดูรายละเอียด
-เข้าหอพัก "ชุดสุภาพ"
-ตรวจร่างกาย "ชุดนักศึกษา"
-ปฐมนิเทศ "ชุดนักศึกษา"

 

วิธีลงทะเบียนฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

วิธีลงทะเบียนฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 

ด้วยตนเอง  ที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

1. บัณฑิตต้องเข้าไปลงทะเบียนใน เว็บไซด์  www.udru.ac.th  แล้วสั่งพิมพ์เอกสารที่ลงทะเบียน

2. ยื่นเอกสาร  (ข้อ 1)  ที่กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

3. ชำระเงินตามจำนวนรายการ  พร้อมรับใบเสร็จ

4. ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนฝึกซ้อม  ได้ที่  http://std.udru.ac.th 

 

 วิธีลงทะเบียนฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 

ผ่านไปรษณีย์ด้วยธนาณัติ (แบบ EMS)

1. บัณฑิตต้องเข้าไปลงทะเบียนใน เว็บไซด์  www.udru.ac.th  แล้วสั่งพิมพ์เอกสารที่ลงทะเบียน

2. ให้บัณฑิตซื้อธนาณัติเท่ากับจำนวนที่ต้องชำระ  (ตามรายละเอียดประกาศค่าใช้จ่ายบัณฑิต) โดยสั่งจ่ายธนาณัติในนาม

 นางวิลาวัณย์  ฉิมมะลี  ที่อยู่ 64  ถนนทหาร  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000   เพื่อรับเงิน     ณ  ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี 

3. นำเอกสาร (ข้อ 1) ใส่ซองพร้อมกับ ธนาณัติ (ส่งแบบ EMS) ส่งมาที่  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เลขที่ 64  ถนนทหาร  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000

4. ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนฝึกซ้อม  ผ่านไปรษณีย์ได้ที่  http://std.udru.ac.th 

5. หมดเขตการรายงานตัวฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  ผ่านทางไปรษณีย์  วันที่  31  มกราคม  2561  (ถือตราประทับวันที่ส่งเอกสารเป็นสำคัญ) ****

6. ติดต่อรับใบเสร็จ  ในวันฝึกซ้อมวันแรก  ที่กองพัฒนานักศึกษา  (ดูหมายเลขใบเสร็จที่ http://std.udru.ac.th)

 

       ค่าใช้จ่ายบัณฑิต (ชาย)

1.ค่าลงทะเบียนฝึกซ้อม   400  บาท

   1.1  ค่าเอกสารฝึกซ้อม

   1.2  ค่าทำเนียบบัณฑิต

   1.3  ค่าของที่ระลึก 

2 .ค่าถ่ายรูปหมู่         700  บาท

3. ค่าแผงคอพร้อมเข็ม  150  บาท  

4. ค่าเข็มวิทยฐานะ 100 บาท

 

     ค่าใช้จ่ายบัณฑิต (หญิง) 

1. ค่าลงทะเบียนฝึกซ้อม   400  บาท     

       1.1  ค่าเอกสารฝึกซ้อม

       1.2  ค่าทำเนียบบัณฑิต

       1.3  ค่าของที่ระลึก       

2. ค่าถ่ายรูปหมู่         700  บาท   

3. ค่าเข็มวิทยฐานะ      100  บาท    

          

 ค่าตัดครุยวิทยฐานะ

      ปริญญาตรีทุกสาขา   800  บาท

      ปริญญาโท  ปริญญาเอก  900  บาท

 ........บัณฑิตที่ประสงค์จะเดินทางไปรับพระราชทานปริญญาบัตร (แบบไม่พักค้างคืน)  ในวันเสาร์ที่  17  มีนาคม  2561  พร้อมกับมหาวิทยาลัย  พร้อมกับมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่าย 700 บาท / คน (ค่ารถ , ค่าอาหาร , ค่าประกันอุบัติเหตุ) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา

 หมายเหตุ    รับรายงานตัว วันที่ 3-31 มกราคม  2561  ตั้งแต่เวลา  08.30 -16.00 น.  ณ  กองพัฒนานักศึกษา

                กำหนดการ ฝึกซ้อม  วันที่ 13-15  มีนาคม  2561  ณ  หอประชุมอาคารอเนกประสงค์  ม.ราชภัฏอุดรธานี

                กำหนดการ รับจริง   วันที่ 17  มีนาคม 2561  หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  ม.ราชภัฏสกลนคร 

 

 


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday263
mod_vvisit_counterYesterday347
mod_vvisit_counterThis week1222
mod_vvisit_counterLast week1352
mod_vvisit_counterThis month4014
mod_vvisit_counterLast month6122
mod_vvisit_counterAll days252926

We have: 3 guests, 2 bots online
Your IP: : 3.84.130.252
 , 
Today: มิถุนายน 20, 2019