แจ้งห้วงการฝึกภาคที่ตั้งปกติ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 ให้นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ - ๕ เข้ารับการฝึกภาคปกติ ดังนี้               

                          - นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ -๓ ห้วงระหว่างวันที่   ๒๙ กันยายน – ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

                          - นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ – ๕ ห้วงระหว่างวันที่    ๒๑ – ๓๑ ตุลาคม   ๒๕๖๐   

ณ  ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มณฑลทหารบกที่  ๒๔  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 

หมายเหตุ   

การปฏิบัติเข้ารับการฝึก

       - นักศึกษาวิชาทหารต้องแต่งกายให้เรียบร้อย
       - นักศึกษาวิชาทหารต้องมีความตรงต่อเวลา  ๐๗.๓๐ น. ต้องถึงศูนย์ฝึก เข้าแถว
       - นักศึกษาวิชาทหารชายต้องตัดผมสั้น ตามระเบียบของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ด้านข้างด้านหลัง สั้นเกรียน)
      - นักศึกษาวิชาทหารหญิงเก็บผมด้วยเนตสีดำให้เรียบร้อย
      - นักศึกษาวิชาทหารห้ามพกอาวุธ หรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเข้าไปในศูนย์การฝึกฯ
      - นักศึกษาวิชาทหารขับขีี่จักรยามยนต์ จะต้องสวมหมวกกันกระแทก
      - นักศึกษาวิชาทหารจะต้องเครพสถานที่ของหน่วย

ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึก ดังนี้

      - นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑      ๖๐๐  บาท

      - นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๒      ๖๐๐  บาท

      - นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓      ๖๐๐  บาท  

      - นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ -๕  ๗๐๐ บาท 

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ชาย ต้องนำหลักฐานสำหรับขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดนักศึกษาวิชาทหารเป็นกองหนุน  โดยต้องนำเอกสารไป ดังนี้

๑.ใบสำคัญทหารกองเกิน(สด.๙)ฉบับจริง ๑ ฉบับ (ยื่นขอได้ที่สัสดีอำเภอ)
๒.สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.๙) ๕ ฉบับ
๓.หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาของสถานศึกษาว่ากำลังศึกษาชั้น.... ฉบับจริง ๑ ฉบับ
๔.สำเนาหนังสือรับรองว่ากำลังศึกษา ๕ ฉบับ
๕.รูปถ่าย ๓x๔ ซม.  หน้าตรง ไม่สวมหมวก ถ่ายครึ่งตัว ปล่อยแขนเสื้อ พร้อมเขียนชื่อสกุล หลังรูป ๒ รูป ไม่ต้องนำมาอยู่ในค่าดำเนินการแล้ว
๖.สำเนาทะเบียนบ้านของนศท. ๕ ฉบับ
๗.สำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา ๕ ฉบับ

๘.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๕ ฉบับ
๙.เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี เช่น หนังสือเปลี่ยนชื่อสกุลนศท. หรือของบิดา-มารดา เป็นต้น อย่างละ ๕ ฉบับ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร Download this file (scan0052.pdf) เอกสารขออนุญาตให้นักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมการฝึก

 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday321
mod_vvisit_counterYesterday347
mod_vvisit_counterThis week1280
mod_vvisit_counterLast week1352
mod_vvisit_counterThis month4072
mod_vvisit_counterLast month6122
mod_vvisit_counterAll days252984

We have: 9 guests, 1 bots online
Your IP: : 3.84.130.252
 , 
Today: มิถุนายน 20, 2019