แจ้งห้วงการฝึกภาคที่ตั้งปกติ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

แจ้งห้วงการฝึกภาคที่ตั้งปกติ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 ให้นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ - ๕ เข้ารับการฝึกภาคปกติ ดังนี้               

                          - นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ -๓ ห้วงระหว่างวันที่   ๑๐ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

                          - นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ – ๕ ห้วงระหว่างวันที่    ๒๑ – ๓๑ ตุลาคม   ๒๕๖๑   

ณ  ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มณฑลทหารบกที่  ๒๔  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 

หมายเหตุ   

การปฏิบัติเข้ารับการฝึก

       - นักศึกษาวิชาทหารต้องแต่งกายให้เรียบร้อย
       - นักศึกษาวิชาทหารต้องมีความตรงต่อเวลา  ๐๗.๓๐ น. ต้องถึงศูนย์ฝึก เข้าแถว
       - นักศึกษาวิชาทหารชายต้องตัดผมสั้น ตามระเบียบของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ด้านข้างด้านหลัง สั้นเกรียน)
      - นักศึกษาวิชาทหารหญิงเก็บผมด้วยเนตสีดำให้เรียบร้อย
      - นักศึกษาวิชาทหารห้ามพกอาวุธ หรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเข้าไปในศูนย์การฝึกฯ
      - นักศึกษาวิชาทหารขับขีี่จักรยามยนต์ จะต้องสวมหมวกกันกระแทก
      - นักศึกษาวิชาทหารจะต้องเครพสถานที่ของหน่วย

ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึก ดังนี้

      - นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑      ๗๐๐  บาท

      - นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๒      ๗๐๐  บาท

      - นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓      ๗๐๐  บาท  

      - นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ -๕  ๗๐๐ บาท 

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ชาย ต้องนำหลักฐานสำหรับขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดนักศึกษาวิชาทหารเป็นกองหนุน  โดยต้องนำเอกสารไป ดังนี้

๑.ใบสำคัญทหารกองเกิน(สด.๙)ฉบับจริง ๑ ฉบับ (ยื่นขอได้ที่สัสดีอำเภอ)
๒.สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.๙) ๕ ฉบับ
๓.หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาของสถานศึกษาว่ากำลังศึกษาชั้น.... ฉบับจริง ๑ ฉบับ
๔.สำเนาหนังสือรับรองว่ากำลังศึกษา ๕ ฉบับ
๕.รูปถ่าย ๓x๔ ซม.  หน้าตรง ไม่สวมหมวก ถ่ายครึ่งตัว ปล่อยแขนเสื้อ พร้อมเขียนชื่อสกุล หลังรูป ๒ รูป ไม่ต้องนำมาอยู่ในค่าดำเนินการแล้ว
๖.สำเนาทะเบียนบ้านของนศท. ๕ ฉบับ
๗.สำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา ๕ ฉบับ

๘.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๕ ฉบับ
๙.เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี เช่น หนังสือเปลี่ยนชื่อสกุลนศท. หรือของบิดา-มารดา เป็นต้น อย่างละ ๕ ฉบับ

 

นักศึกษาวิชาทหารปี 1 - 3ที่ เกิดปี พ.ศ. 25๔๑ ให้นำหลักฐานมาขอยกเว้นการเข้ารับการตัวเลือกการเกณฑ์ทหาร

 1.       สด.9 ตัวจริง และถ่ายเอกสาร 7 ฉบับ

$      2.       สด. 35 ถ่ายเอกสาร 7 ฉบับ

$      3.       สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าตัว   7 ฉบับ

$      4.       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าตัว 7 ฉบับ

$      5.       ใบรับรองของสถานศึกษา 7 ฉบับ

$      6.       หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 7 ฉบับ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร Download this file (scan0052.pdf) เอกสารขออนุญาตให้นักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมการฝึก

 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday245
mod_vvisit_counterYesterday226
mod_vvisit_counterThis week1453
mod_vvisit_counterLast week1105
mod_vvisit_counterThis month3495
mod_vvisit_counterLast month6961
mod_vvisit_counterAll days259368

We have: 21 guests online
Your IP: : 18.232.99.123
 , 
Today: กรกฏาคม 19, 2019