กองพัฒนานักศึกษา

ตัวกรอง:


ด่วน กิจกรรมแรกของการสะสมชั่วโมงจิตอาสา ของผู้กู้กองทุน กยศ. ปีการศึกษา 2563
โครงการ บริจาคโลหิตเป็นราชพลี 500,000 ซีซี เทิดไท้องค์ราชัน
(ทุกคนจะต้องสะสมกิจกรรมจิตอาสาให้ได้ 36 ชม.)

โครงการ บริจาคโลหิตเป็นราชพลี 500,000 ซีซี เทิดไท้องค์ราชัน

นักศึกษาที่ยื่นขอกู้ กองทุนกยศ. ปี 2563 ทั้งผู้กู้รายเก่า ผู้กู้รายใหม่ ทุกคนที่มีความประสงค์จะบริจาคโลหิตให้ลงชื่อบริจาคได้ตามช่วงเวลา (รีบนะจ๊ะช้าหมดอดนะ)

วันที่ 30 กรกฎาคม2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อาคารกิจกรรม

• พิธีเปิด
8.30-10.00 น. รับจำนวน 100 คน จิตอาสา 3 ชม.
• บริจาคโลหิต
8.00-10.00 น. รับจำนวน 100 คน บริจาคผ่านจิตอาสา 8 ชม. บริจาคไม่ผ่าน จิตอาสา 4 ชม.
10.00-12.00 น. รับจำนวน 100 คน บริจาคผ่านจิตอาสา 8 ชม. บริจาคไม่ผ่าน จิตอาสา 4 ชม.
12.00-14.00 น. รับจำนวน 100 คน บริจาคผ่านจิตอาสา 8 ชม. บริจาคไม่ผ่าน จิตอาสา 4 ชม.
14.00-15.00 น. รับจำนวน 50 คน บริจาคผ่านจิตอาสา 8 ชม. บริจาคไม่ผ่าน จิตอาสา 4 ชม.
• นักศึกษาช่วยงาน
8.00-16.00 น. รับจำนวน 10 คน จิตอาสา 8 ชม.

วันที่ 31 กรกฎาคม2563 อาคารศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและภาษาอาเซียน ศูนย์สามพร้าว

• บริจาคโลหิต
8.00-10.00 น. รับจำนวน 100 คน บริจาคผ่านจิตอาสา 8 ชม. บริจาคไม่ผ่าน จิตอาสา 4 ชม.
10.00-12.00 น. รับจำนวน 100 คน บริจาคผ่านจิตอาสา 8 ชม. บริจาคไม่ผ่าน จิตอาสา 4 ชม.
12.00-14.00 น. รับจำนวน 100 คน บริจาคผ่านจิตอาสา 8 ชม. บริจาคไม่ผ่าน จิตอาสา 4 ชม.
14.00-15.00 น. รับจำนวน 50 คน บริจาคผ่านจิตอาสา 8 ชม. บริจาคไม่ผ่าน จิตอาสา 4 ชม.
• นักศึกษาช่วยงาน
8.00-16.00 น. รับจำนวน 10 คน จิตอาสา 8 ชม.


ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

       
  รหัสนักศึกษา :  
  ชื่อ - สกุล :  
  สาขา :  
  วันที่เข้าร่วม :  
  ช่วยเวลา/กิจกรรม :  
  เบอร์โทร :  
       
     


แสดงข้อมูล

 ผู้สมัคร 930 คน

รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล สาขา วันที่เข้าร่วม ช่วงเวลา/กิจกรรม วันที่บันทึกข้อมูล
64200501119 ปุ๊กกี้ จันทะริน บัญชี 31 t1 2021-07-05 09:04:35
83030 Merziuziy XmXtAoquoOmMbK 30 t1 2021-06-29 15:39:46
60040901415 นายนฤพนธ์ ขาเมระนิยะ นิติศาสตร์ 30 volunteer 2021-04-17 15:56:32
63040427108 นายณัฐพร กุลทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 t1 2021-04-01 15:20:04
7424 Merziuzi tKbsjRuFc 30 t2 2021-02-21 08:05:27
63040334134 จิตสุภา ลืออำนาจ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 31 t4 2020-07-31 13:44:08
62040302204 นาย อัมฤคโชค ทวีบุญ ภาษาอังกฤษ 31 t3 2020-07-31 12:49:59
63001303118 นายวัชนะพงศ์ ประวิรัตน์ วิศวกรรไฟฟ้า 31 t4 2020-07-31 12:34:17
63001303125 นายยรรยงค์. ประเสริฐสุข วิศวกรรมไฟฟ้า 31 t4 2020-07-31 12:33:22
62040220209 ณัฐดนัย ชมชื่น 31 t2 2020-07-31 12:27:02
63040302325 ศริษา นามสุโพธิ์ ภาษาอังกฤษ 31 t3 2020-07-31 12:23:15
63040302319 เปรมฤดี พิจารโชติ วิชาภาษาอังกฤษ 31 t3 2020-07-31 12:16:44
62040200105 กนกภรณ์ สุกัง พยาบาลศาสตร์ 31 t3 2020-07-31 12:01:24
63040305135 รักษ์นที โคตะมี ภาษาอังกฤษธุรกิจ 31 t4 2020-07-31 11:55:30
62040200135 นางสาว ณัฐกานต์ บุญรินทร์ พยาบาลศาสตร์ 31 t3 2020-07-31 11:55:26
62040200111 นางสาวจินตะหรา. ผากงคำ พยาบาลศาสตร์ 31 t3 2020-07-31 11:55:06
62040200138 นางสาวชลิตา สังกฤษ พยาบาลศาสตร์ 31 t3 2020-07-31 11:53:09
63040337218 จุฑาทิพย์ พรมมีพันธ์ ภาษาจีน 31 t4 2020-07-31 11:51:17
63040337142 นางสาวอรวรรณ พิมพ์พงษ์ ภาษาจีน 31 t3 2020-07-31 09:56:18
63040337132​ นางสาวจิตตรา หอมสมบัติ วิชาภาษาจีน 31 t3 2020-07-31 09:54:29
61041400205 หยกทิพย์ ประการแก้ว วิทยาศาสตร์สุขภาพ 31 volunteer 2020-07-31 09:32:07
62041400227 นางสาวสิรินยา ดาวเรือง วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 31 t4 2020-07-31 08:54:08
62040200129 พิจิตรา สุรวาจากุล พยาบาล 31 t3 2020-07-31 08:48:38
63041151123 รัชนีกร วิบูลย์กุล รัฐประศาสนศาสตร์ 31 t3 2020-07-31 08:21:14
62040200126 นางสาวพัทธ์ทิวากรณ์ พงษ์มณีศิลป์ พยาบาลศาสตร์ 31 t3 2020-07-31 08:07:57
63040901114 น.ส.เบญจมาศ จำปาแก้ว นิติศาสตร์ 31 t4 2020-07-31 07:38:17
63040901307 สาวิตรี เขียวพิมพ์ นิติศาสตร์ 31 t2 2020-07-31 00:17:59
63040901222 นาย อภิสิทธิ์​ กุล​นิตย์​ นิติศาสตร์​ 31 t1 2020-07-30 23:46:37
63040325129 ชญาดา อาจแก้ว วิชาการพัฒนาสังคม 31 t1 2020-07-30 23:19:22
63040325108 พัชรีวรรณ พรโคกกรวด การพัฒนาสังคม 31 t1 2020-07-30 23:12:05
63040325118 จักรินทร์ โชติจ้ำ การพัฒนาสังคม 31 t1 2020-07-30 23:11:09
61040259132 กัญญารัตน์ บางหลวง คณิตศาสตร์ 31 t3 2020-07-30 23:04:38
63040901217 ธัญจิรา ชาไมล์ นิติศาสตร์ 31 t2 2020-07-30 23:03:14
63040901135 ปาริษา ป่าติ้ว นิติศาสตร์ 31 t3 2020-07-30 22:43:36
61041302114​ สุทัศน์​ ฆ้อง​มี​เสียง​ วิศวกรรม​เครื่อง​กล 31 t3 2020-07-30 22:43:14
63040901121 นางสาวจีรนันท์ พวกขุนทศ นิติศาสตร์ 31 t3 2020-07-30 22:41:44
63001302102 ปฏิภาณ วังภูมิใหญ่ วิศวกรรมเครื่องกล 31 t2 2020-07-30 21:55:12
63041302105 รังสิมันต์ สุขอุบล วิศวกรรมเครื่องกล 31 t4 2020-07-30 21:44:08
63040901242 จักรี​ ผดุงเวียง นิติศาสตร์​ 31 t2 2020-07-30 21:42:58
63040243127 มัชฌิมา นนทศรี วิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม 31 t3 2020-07-30 21:25:36
63040243109 อำไพ สุพร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 31 t3 2020-07-30 21:24:45
63040243115 มงคล พิมภักดิ์ วิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม 31 t3 2020-07-30 21:24:40
63040243116 กาญจนาพิมาลา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 31 t3 2020-07-30 21:23:55
63040243108 น.ส.สุชาดา. สระหนองจอก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 31 t3 2020-07-30 21:21:14
62040249116 สุขสันต์ เชยชม วิทยาการคอมพิวเตอร์ 31 t3 2020-07-30 21:20:49
63001302106 ศรัณย์​ บ้านมะห​ิ​ง​ษ์​ วิศวกรรม​เครื่องกล​ 31 t2 2020-07-30 21:16:58
63041151203 จริยา พรมประเสริฐ รัฐประศาสนศาสตร์ 31 t4 2020-07-30 21:12:21
63041308120 ชนะชัย พูดเพราะ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 31 t4 2020-07-30 21:10:32
62040249118 กฤษฎา สังข์ดนตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 31 t3 2020-07-30 21:09:41
63041151302 วนิชยา พนมรัตน์ รัฐประศาสนศาสตร์ 31 t4 2020-07-30 21:08:51
63041400216 น.ส.จรรย์อมร. แวงคำ สาธารณสุขศาสตร์ 31 t3 2020-07-30 21:00:11
63041301104 น.ส.สร้อยสุดา​ แก้วอุ่น วิศวกรรม​อิเล็กทรอนิกส์​และระบบ​อัตโนมัติ​ 31 volunteer 2020-07-30 20:58:29
60041302134 ทรงฤทธิ์ โชคบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล 31 opening 2020-07-30 20:54:02
63041302109 จตุรวิทย์ สิทธินันท์ วิศวกรรมเครื่องกล 31 t4 2020-07-30 20:50:55
63041302104 ณัฐพงษ์ แปสันเทียะ วิศวกรรมเครื่องกล 31 t4 2020-07-30 20:50:22
06341302102 กิตติวัตร ปิ่นแก้ว วิศวกรรมเครื่องกล 31 t4 2020-07-30 20:45:52
63041307108 นาย ธวัฒชัย เกิดนอก วิศวกรรมพลังงาน 31 t1 2020-07-30 20:32:26
63041302101 ธวัชชัย คำพวงชัย วิศวกรรมเครื่องกล 31 t4 2020-07-30 20:06:04
63041302111 บูรพา พรหมพินิจ วิศวกรรมเครื่องกล 31 t4 2020-07-30 20:05:11
63041302115 ภูวไนย กาภูคำ วิศวกรรมเครื่องกล 31 t4 2020-07-30 20:03:57
63001302108 รุจิกร พันธ์ณวงศ์ วิศวกรรมเครื่องกล 31 t1 2020-07-30 19:55:12
63001302105 นาย ชินนกร คุนาชน วิศวกรรมเครื่องกล 31 t1 2020-07-30 19:49:14
63041151136 นายไพศาล หินวิเศษ รัฐประศาสนศาสตร์ 31 t3 2020-07-30 18:58:14
62040255103 นางสาว นิลอร สายทอง เทคโนโลยีการผลิตพืช 31 t4 2020-07-30 18:42:23
62040200130 สุวรรณา มหาพรม พยาบาลศาสตร์ 31 t3 2020-07-30 16:38:22
61041400233 เบญจวรรณ สีอ้วน วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 31 t3 2020-07-30 15:46:36
63041400244 อุมาภรณ์ พลศรี สาธารสุขศาสตร์ 31 t3 2020-07-30 14:20:48
61041400201 ปาริชาติ พลอามาตย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 31 t2 2020-07-30 13:57:42
61040334213 ศุภมาศ ทิพย์โชติ วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 31 t3 2020-07-30 13:13:54
62040244113 วิมลศิริ ปีเจริญ เคมี 31 t3 2020-07-30 13:11:47
62040244111 นางสาวศิริภัสศร โตคลองตัน เคมี 31 t3 2020-07-30 13:10:02
60040244108 นายพีรพล พิชภัณฑ์ เคมี 31 t2 2020-07-30 13:00:38
63041151141 กมลชนก สุทธิรักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 31 t3 2020-07-30 12:52:44
63041151345 ศิรภัสสร พรมมา รัฐประศาสนศาสตร์ 30 t4 2020-07-30 12:36:26
63040305154 นางสาวณัฐสุดา ผาแดง ภาษาอังกฤษ/ 31 t3 2020-07-30 12:32:54
63040102132 วิรงรอง ทองบ่อ ภาษาอังกฤษ 31 t1 2020-07-30 12:29:34
63040305164 นางสาวณัฐสุดา ผาแดง ภาษาอังกฤษธุรกิจ 30 t3 2020-07-30 12:27:30
63040109102 นายธันวา นำปา เครื่องกล 31 t3 2020-07-30 12:17:06
62100106110 วิภาดา ไชยโชค การสอนภาษาจีน 30 t3 2020-07-30 12:12:50
62040280135 วรรณภา. จันดาเบ้า ชีววิทยา(ทั่วไป) 31 t3 2020-07-30 11:52:32
61040259109 นุชนาถ คำพูล คณิตศาสตร์ 31 t3 2020-07-30 11:27:06
63040259134 วราภรณ์ เลพล คณิตศาสตร์ 31 t3 2020-07-30 11:22:47
60040334147 น.ส.วิไล สวัสเอื้อ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 31 t1 2020-07-30 11:22:42
60040280121 มณีนุช ทับทะมาตย์ ชีววิทยา 31 t2 2020-07-30 10:55:01
63100104102 ศุภโชค​ สี​ลา​ฤทธิ์​ ดนตรี​ศึกษา​ 30 t2 2020-07-30 10:26:27
63100104121 ธนพล เมฆวัน ดนตรีศึกษา 30 t2 2020-07-30 10:23:54
63040263101 จิรพัส ศรีประไหม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาการ 31 t3 2020-07-30 10:18:09
63040109115 นายปราโมทย์ นามศิริ เครื่อง 31 t3 2020-07-30 10:16:29
63041400136 นางสาววัชราภรณ์ ต้นไทร สาธารณสุขศาสตร์ 31 t4 2020-07-30 10:15:51
63041400107 ณภัสสา ศิริพจน์ สาธารณสุขศาสตร์ 31 t4 2020-07-30 10:14:38
63040109107 สุวิมล เภาวนะ เครื่องกล 31 t3 2020-07-30 10:12:17
63040109106 นายอภินันต์ อ่อนจงไกล เครื่องกล 31 t3 2020-07-30 10:11:48
60041400348 ธัญญศิริ ลาภบุญเรือง สาธารณสุขศาสตร์ 31 t1 2020-07-30 09:46:12
63040200136 น.ส.ศศินา แก้วคนตรง พยาบาลศาสตรบัณฑิต 31 t2 2020-07-30 09:39:40
63040200112 นางสาวอนุสรา อุดมสุวรรณ พยาบาลศาสตรบัณฑิต 31 t2 2020-07-30 09:35:21
63040200111 น.ส.อรสินี กัสโก พยาบาลศาสตรบัณฑิต 31 t2 2020-07-30 09:34:36
62041400111 น.สอริญา สร้างท้าว วิทยาศาสตร์สุขภาพ 31 t4 2020-07-30 09:22:34
62041400131 ปวันรัตน์ กุลแก้ว วิทยาศาสตร์สุขภาพ 31 t4 2020-07-30 09:13:21
63040263106 มีนา คงสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 30 t2 2020-07-30 08:15:14
62100189113 ภานุเดช คุณมี พลศึกษาและสุขศึกษา 30 t1 2020-07-30 07:44:37
61100186119 สุทธิดา ศรีเงิน การศึกษาปฐมวัย 30 t2 2020-07-30 06:57:00
6304049233 จาฏุพัจน์ ส่งสุข การท่องเที่ยวและบริการ 30 t2 2020-07-30 06:53:59
6340105107 เศรษฐคณิศร พรมวัง นาฏศิลป์ศึกษา 30 t1 2020-07-30 02:12:27
61100110214 สุนิสา เชื้อเพชร 30 opening 2020-07-30 00:26:25
61040264114 นางสาวพิมชนก ตรีเนตร การจัดการอุตสาหกรรม 31 t3 2020-07-29 23:55:05
61040264104 นางสาวรุ่งนภา สุดใจ การจัดการอุตสาหกรรม 31 t3 2020-07-29 23:50:47
630421172122 ธิติวุฒิ จันทร์เขียว ดนตรี 30 t2 2020-07-29 23:29:44
63041151332 กฤษฎาพร คำดวง รัฐประศาสนศาสตร์ 30 t3 2020-07-29 23:23:53
63100101209 นายวรเมธ วงศ์เครือสอน ภาษาไทย 30 opening 2020-07-29 23:20:37
61100104106 นายภาณุวัฒน์ ไชยเทพ วิชาดนตรีศึกษา 30 opening 2020-07-29 23:10:36
61040409233 อภิญญา แก้วสะอาด ท่องเที่ยว 30 t3 2020-07-29 23:07:23
60040409303 วารุณี พงษ์สิงห์ การจัดการการท่องเที่ยว 30 t3 2020-07-29 23:05:02
60040409311 น.ส.ศิริประภา เหล่าจันอัน การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 30 t3 2020-07-29 23:05:00
63040112130 นายสุทธิราช วงศ์คำ วิทยาศาสตร์ทั่วไปและเคยมี 30 t3 2020-07-29 23:01:24
63040409141 ทิพวรรณ คำอั้ว การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ 30 t2 2020-07-29 22:44:54
62040302225 น.ส.สุธาริณี พินิจมนตรี ภาษาอังกฤษ 30 t3 2020-07-29 22:35:23
63040140209 ทรัพย์สิน ผ่านชมภู คณิตศาสตร์ 31 t4 2020-07-29 22:21:45
63040105209 วชิรชา ทองตาม นาฏศิลป์ศึกษา 31 t1 2020-07-29 22:11:05
63040105218 นางสาว ศุลีพร. เขยไชย นาฏศิลป์ศึกษา 31 t1 2020-07-29 22:10:14
61100102229 พิยะดา ใต้ราชโพธิ์ ภาษาอังกฤษ 30 t2 2020-07-29 21:58:36
61100101106 นางสาวชื่นนภา พิมพ์พาแสง ภาษาไทย 30 t1 2020-07-29 21:54:28
61100186102 อรพรรณ เข็มเวียง การศึกษาปฐมวัย 30 t2 2020-07-29 21:53:53
61041302104 ปัญญา ทำเลนา วิศวกรรมเครื่องกล 31 t3 2020-07-29 21:49:12
61100186103 ปิยดา ต้นฝาง การศึกษาปฐมวัย 30 t2 2020-07-29 21:48:48
61100101113 นางสาวร​ั​ชฎา​ภรณ์ คำสี ภาษาไทย 30 t1 2020-07-29 21:48:27
63040113111 นางสาวพิมพ์พัชชา สมบัติกำไร วิทยาศาสตร์ทั่วไปและฟิสิกส์ 30 t2 2020-07-29 21:48:23
60040334137 นางสาวนาตยา พงศ์ษากลาง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 31 t1 2020-07-29 21:44:52
63040102203 นางสาวอัญธิมา นาแถมพลอย ภาษาอังกฤษ 30 opening 2020-07-29 21:43:17
61040410203 สุกานดา สร้างช้าง การจัดการการโรงเเรม 30 t4 2020-07-29 21:43:02
63040102201 น.ส. ศุภรันต์ สายแสน ภาษาอังกฤษ 30 opening 2020-07-29 21:42:18
62040102228 นายวีระชัย นิลไชย ภาษาอังกฤษ 30 t3 2020-07-29 21:42:15
61040410223 นางสาว จิตรานุช วิเศษรัตน์ การโรงแรม 30 t4 2020-07-29 21:42:10
62100101209 นางสาวโชติกา เคหฐาน วิชาภาษาไทย 30 opening 2020-07-29 21:40:51
62100101207 จุติภรณ์ สิทธิศรี ภาษาไทย 30 t2 2020-07-29 21:38:21
61100101111 นางสาวอาทิตยา ชมพุฒ ภาษาไทย 30 opening 2020-07-29 21:36:12
61100101104 นางสาวเบญจพร​ โม้อินทร์ ภาษาไทย 30 opening 2020-07-29 21:35:31
63040302315 วาสนา หินะสุทธิ์ ภาษาอังกฤษ 31 t1 2020-07-29 21:33:10
61100101110 ศิรินภา คำพรมมี ภาษาไทย 30 opening 2020-07-29 21:30:47
61040501437 นัฐชา ธรรมเจริญ การบัญชี 30 t2 2020-07-29 21:29:57
63040105102 นางสาวอภิสรารัตน์ แสนทิพย์ นาฏศิลป์ศึกษา 30 t3 2020-07-29 21:27:49
61100101108 นางสาวอวยพร โคสุวรรณ ภาษาไทย 30 opening 2020-07-29 21:27:37
60100101226 สุวดี ปะวะเก ภาษาไทย 30 t4 2020-07-29 21:15:29
63100101211 ดวงพร มีผล ภาษาไทย 30 t1 2020-07-29 21:09:22
63040140121 อัญธิชา อินทะจักร คณิตศาสตร์ 30 t3 2020-07-29 21:07:18
63041151208 พิชญ์สินี ไชยนาค รัฐประศาสนศาสตร์ 31 t3 2020-07-29 21:05:48
63100101129 นางสาวขวัญเนตร ขันติยู ภาษาไทย 30 t2 2020-07-29 21:01:40
63040302145 ณัฐวุฒิ ปราบมะเริง ภาษาอังกฤษ 31 t2 2020-07-29 20:43:11
61040424122 นายนันทพล รูปสม การตลาด 30 t3 2020-07-29 20:36:04
63040427113 วิภาวดี พันโยศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 t2 2020-07-29 20:35:35
63100106121 วินัศยา อุไร การสอนภาษาจีน 30 t2 2020-07-29 20:31:32
63100101114 นางสาว​สุภัทรสร​ กระเบื้องเก่า ภาษาไทย​ 30 t2 2020-07-29 20:30:32
63040140104 ชลธิชา กลางสันเทียะ คณิตศาสตร์ 30 t3 2020-07-29 20:27:28
63040113102 นางสาวกวินธิดา มาตราช วิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ 30 t4 2020-07-29 20:23:31
63041400119 พัชราพร นามโคตร สาธารณสุขศาสตร์ 31 t4 2020-07-29 20:12:19
63040002115 นางสาวอภิญญา ชนชนะกุล นิเทศ 30 opening 2020-07-29 20:10:15
63040145212 นายยุทธพิชัย สุทธิเทพา คอมพิวเตอร์ศึกษา 30 t3 2020-07-29 20:08:33
63100189112 สุภัสสรา พานนนท์ พลศึกษาและสุขศึกษา 30 opening 2020-07-29 20:04:45
63040145202 นายภูมินทร์ แก้วเกิดมี คอมพิวเตอร์ศึกษา 30 t3 2020-07-29 19:51:15
63100101118 สุริษา สุวรรณคำ ภาษาไทย 30 t3 2020-07-29 19:43:50
63100101113 ภาวิณี ศรีศักดิ์ ภาษาไทย 30 t3 2020-07-29 19:42:25
62041151126 ปนัดดา ครองสนั่น รัฐประศาสนศาสตร์ 31 t3 2020-07-29 19:19:30
62041151146 สุพรชัย ศิริโยธา รัฐประศาสนศาสตร์ 31 t3 2020-07-29 19:18:38
63100101218 ดวงฤดี อุดมเพ็ญ ภาษาไทย 30 opening 2020-07-29 19:15:06
63040113120 ปฏิภาณ ช่วยรักษา วิทยาศาสตร์ทั่วไปและฟิสิกส์ 30 t2 2020-07-29 19:10:56
63040113125 วชิระ พูนสุวรรณ วิทยาศาสตร์ 30 t2 2020-07-29 19:08:56
63040186205 จารุภรณ์ พงษ์ษา 30 opening 2020-07-29 18:46:43
63100101206​ นายวุฒิชัย​ คำนวนดี ภาษาไทย​ 30 opening 2020-07-29 18:15:40
63100101222 นายพุฒิพงศ์ นามตะ ภาษาไทย 30 opening 2020-07-29 15:59:29
63100101124 ภัทรลักษณ์ สุพรรณโมก ภาษาไทย 30 opening 2020-07-29 15:58:02
63040302314 กมลรัตน์ ศรีถม ภาษาอังกฤษ 31 t2 2020-07-29 15:47:59
60100103115 นายชัยธวัช ชาวป่า ทัศนศิลป์ 30 t4 2020-07-29 15:19:35
62100106111 นายวรวุฒิ นามบุตร การสอนภาษาจีน 30 t3 2020-07-29 15:08:01
63040105225 ปนัดดา สิมมาสิมสุ นาฏศิลป์ 30 opening 2020-07-29 14:31:11
63040105217 ยุวธิดา ดอนจงรักษ์ นาฏศิลป์ศึกษา 30 opening 2020-07-29 14:28:57
63040901212 จิราภรณ์ ภูมิชูชิด นิติศาสตร์ 31 t2 2020-07-29 14:25:16
63040105215 สุธิดา สุนทะวงศ์ นาฏศิลป์ 30 opening 2020-07-29 14:24:52
61040410216 กมลชนก สารสิทธิ์ การโรงแรม 30 t3 2020-07-29 14:09:08
61040410224 น.ส.เรณู ทองปิ่น การโรงแรม 30 t3 2020-07-29 14:07:38
63040105203 ณัฐฐาพร บุญทา นาฏศิลป์ศึกษา 30 opening 2020-07-29 13:51:10
61100141115 น.ส.วธิตา แมดมิ่งเหง้า วิทยาศาสตร์ (เน้นเคมี) 30 t3 2020-07-29 13:31:34
63041400232 นางสาวเพ็ญนภา สุขสำราญ สาธารณสุขศาสตร์ 30 t2 2020-07-29 13:28:53
63040258108 วริษา บุตรดา เทคนิคการสัตวแพทย์ 31 t2 2020-07-29 13:25:59
63040258102 สุภาวดี ทศทอง เทคนิคการสัตวแพทย์ 31 t2 2020-07-29 13:25:37
63040111102 อรรถพร พุฒซ้าย วิทย์ทั่วไป ชีวะ 30 t2 2020-07-29 13:18:47
63100101220 ศศิวรรฯณ พานสมัน วิชาภาษาไทย 30 opening 2020-07-29 13:18:06
63040111122 วีรวรรณ ฤทธิมหา วิทยาศาสตร์ทั่วไปและชีววิทยา 30 t1 2020-07-29 12:38:44
62040265108 นางสาววิยะดา สาลีรูป อาหารและบริการ 31 t1 2020-07-29 12:38:07
62040265119 นางสาวสุนันทา หลวงกอง อาหารและบริการ 31 t1 2020-07-29 12:37:57
63040186215 จรวยพร พรมมา การศึกษาปฐมวัย 30 t1 2020-07-29 12:08:58
63040111105 ทินกร โพธิวงษ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไปและชีววิทยา 30 t1 2020-07-29 11:46:25
63040111126 ฐาปนี ภูมิลา วิทยาศาสตร์ทั่วไปและชีววิทยา 30 t1 2020-07-29 11:45:02
63040111115 ศศิประภา เอกตา วิทยาศาสตร์ทั่วไปเเละชีววิทยา 30 t1 2020-07-29 11:43:17
61100141114 น.ส.พัชราภรณ์ สุวรรณจำรูญ วิทยาศาสตร์(เคมี) 30 t3 2020-07-29 11:41:25
61100141117 วิจิตรา สมสอาด วิทยาศาสตร์ (เคมี) 30 t3 2020-07-29 11:40:40
63040111130 ธนดล โพธิ์คำพก วิทยาศาสตร์ทั่วไปและชีววิทยา 30 t2 2020-07-29 11:27:58
63040200121 น.ส.สุริกา​ กุลแสนเต่า พยาบาลศาสตร์ 31 t3 2020-07-29 10:17:40
63040200108 น.ส จรัสรวี ภูหนองโอง พยาบาลศาสตร์ 31 t2 2020-07-29 10:17:36
61100105106 นายกิตติศักดิ์ พัฒนสุข นาฏศิลป์ไทย 30 opening 2020-07-29 09:50:35
61100105121 มนัสชนก ชนะเทพ นาฏศิลป์ไทย 30 t3 2020-07-29 09:47:16
63100114103 สุวัจนี ชัยสงค์ ภาษาเวียดนามเเละภาษาอังกฤษ 30 t4 2020-07-29 09:39:41
63040280127 นางสาว ทาริกา เราะหะนะ ชีววิทยา (แขนงชีววิทยาทั่วไป) 31 t2 2020-07-29 09:11:38
63040501103 นางสาวศุภลักษณ์ ประทัยบุตร บัญชี 30 t3 2020-07-29 08:57:28
63040501145​ นางสาวลิน​ณา​ ธรรม​ธาตุ​ การบัญชี​ 30 t3 2020-07-29 08:56:31
63040428123 นายพงษ์ศักดิ์ ทัศนพงศ์ การจัดการทั่วไป 30 volunteer 2020-07-29 08:49:56
63040901244 นางสาวพิลาวรรณ อ่อนคำ นิติศาสตร์ 31 t2 2020-07-29 04:34:54
62040302101 ธัญชนก เต็งกลาง ภาษาอังกฤษ 31 t3 2020-07-29 01:30:58
62040302144 ศศิธร พืชสิงห์ ภาษาอังกฤษ 31 t3 2020-07-29 01:29:28
63040409148 น.ส พิชชาพร โสดา การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 30 t2 2020-07-28 23:15:05
63040109103 สรศักดิ์ ปราบพาล เครื่องกล 31 t3 2020-07-28 21:48:52
63041151325 ธิดารัตน์ บริบาล รัฐประศาสนศาสตร์ 31 t4 2020-07-28 21:29:08
63041400104 พรศิริ คำดี 31 t3 2020-07-28 21:24:43
63040186120 กัญยาณี กงซุย การศึกษาปฐมวัย 31 t2 2020-07-28 21:19:43
63040111118 ทัศนีย์วรรณ พัทมี วิทยาศาสตร์ทั่วไปเเละชีววิทยา 30 opening 2020-07-28 20:52:01
63040140120 สุนันทา สาสุนันท์ คณิตศาสตร์ 30 t3 2020-07-28 20:42:26
62040243106 น.ส.ทิพวรรณ มูลปาก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 31 t3 2020-07-28 20:28:04
63100101202 นางสาวสุชัญญา โชติพินิจ ภาษาไทย 30 t1 2020-07-28 20:28:00
63100101208 นางสาววรรณิศา บำรุงภักดี ภาษาไทย 30 t1 2020-07-28 20:22:24
63041151235 อุชัญญา นันตรี รัฐประศาสนศาตร์ 31 t2 2020-07-28 20:14:47
61040337148 กนกวรรณ อัตพฤกษ์ ภาษาจีน 31 t2 2020-07-28 19:36:22
61040337133 เจนจิรา ศิริชนม์ ภาษาจีน 31 t2 2020-07-28 19:34:48
60041151136 ชิตาพร มุกดาม่วง รัฐประศาสนศาสตร์ 31 t2 2020-07-28 19:24:06
62040337209 นางสาวทิพย์ธิดา วงค์พุทธา ภาษาจีน 31 t3 2020-07-28 19:18:16
62040337211 นางสาวปารวี วิเศษคำใส ภาษาจีน 31 t3 2020-07-28 19:17:09
61040249115 รุจิรา แสนสุรศักดิ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 31 t1 2020-07-28 19:01:37
61040334224 นางสาวปภัสรา วงละคร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 31 t3 2020-07-28 18:28:19
61040334151 นางสาวชลดา แก้วกำ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 31 t3 2020-07-28 18:26:48
62040110223 นายเจตน์จิตรกร สุขโน วิชาสังคมศึกษา 30 t3 2020-07-28 18:26:35
61040249110 ณกัญญา ภิเพก วิทยาการคอมพิวเตอร์ 31 t1 2020-07-28 18:25:10
63040302115 ณัฐทียา พรมสาร ภาษาอังกฤษ 31 t1 2020-07-28 18:20:56
63040302121 อุทัย ชาติทุ่ง ภาษาอังกฤษ 31 t1 2020-07-28 18:17:35
63100101224 ชุติพร ไชยคำหาญ ภาษาไทย 30 opening 2020-07-28 18:14:47
61040249122 สุวรรณี สุดมี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 31 t1 2020-07-28 17:48:04
60040410133 จินณณ์ฏิญา โพธิ์สุ การโรงแรม 30 opening 2020-07-28 15:27:21
60100189134 สุนิตา ชาติมนตรี พลศึกษาและสุขศึกษา 30 t4 2020-07-28 11:35:20
63040145219 วิภาดา รูปสูง คอมพิวเตอร์ 30 t4 2020-07-28 11:30:51
61040409105 วรรษพร มาตรา การจัดการการท่องเที่ยว 30 t1 2020-07-28 09:56:53
61040409206 ณัฐกานต์ ศรีโยธา การท่องเที่ยว 30 t1 2020-07-28 09:56:31
61040501208​ น.ส​ จิราภรณ์​ ทอง​เบ้า​ การบัญชี​ 30 opening 2020-07-28 09:49:08
60040248112 นางสาวณัฐมล ทุมทอง ฟิสิกส์ 31 t3 2020-07-27 23:23:27
63041151225 อริสะ ทากาโน่ รัฐประศาสนศาสตร์ 31 t2 2020-07-27 22:17:50
63041400241 นางสาว นภาพร หนันสุข สาธารณสุขศาสตร์ 31 t2 2020-07-27 22:02:59
63041400110 ประณิตา นาสมยนต์ สาธารณสุขศาสตร์ 31 t2 2020-07-27 22:02:00
63041151239 วิไลรัตน์ เลิศเสนีย์ รัฐประศาสนศาสตร์ 31 t2 2020-07-27 22:01:01
63040305157 Shradha Gurung ภาษาอังกฤษธุรกิจ 31 t4 2020-07-27 21:33:21
61100110201 นางสาวสุภาพร พรมพิมพ์ สังคมศึกษา 30 opening 2020-07-27 17:48:17
61040256104 สิราวรรณ ศรีลาวงษ์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 31 opening 2020-07-27 16:46:06
61040334112 ธาดาทิพย์ แสนสิมมา สาขาวืชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 31 t2 2020-07-27 15:47:45
61041400224 สุภาพร วงศ์อนุ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 31 t2 2020-07-27 15:19:44
61040423212 ชไมพร. ใสนอก การเงิน 30 t3 2020-07-27 15:19:10
63040264102 นางสาวธนาภรณ์ ผึ้งทอง การจัดการอุตสาหกรรม 31 t3 2020-07-27 15:04:24
61040423218 ดวงใจ ค้าขาย การเงิน 30 t3 2020-07-27 14:52:41
61040501415 นางสาวสิริพร สุระสุข การบัญชี 30 t2 2020-07-27 14:14:25
63040264114 นางสาวทิพวรรณ โสวัน การจัดการอุตสาหกรรม 31 t3 2020-07-27 11:30:42
61040334121 ปรีวรรณ จินดามน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 31 t2 2020-07-27 10:20:53
63040112114 นางสาวณัฐพร จากมา วิทยาศาสตร์ทั่วไปและเคมี 30 t4 2020-07-27 09:59:15
63040112129 นางสาวพรนภัส ใจซื่อ วิทยาศาสตร์ทั่วไปและเคมี 30 t4 2020-07-27 09:50:59
62041400226 ณัฐณิชา พิมพากุล สาธารณสุขศาสตร์ 31 t3 2020-07-27 09:11:52
62040200104 นางสาวศิวนาถ เด็ดขาด พยาบาลศาสตร์บัณฑิต 31 t3 2020-07-27 09:04:59
62040428210 นางสาวสุภัสสร คำหารพล การจัดการทั่วไป 30 t1 2020-07-27 08:54:20
60041302147 นายภัควัต แสงศรีภูมิ วิศวเครื่องกล 31 t1 2020-07-27 08:37:23
62040280111 มัจฉา สายศรี ชีววิทยา 31 t3 2020-07-27 07:18:05
63040305152 สุพัตรา นากลาง ภาษาอังกฤษธุรกิจ 31 t3 2020-07-26 21:34:51
62040409148 เจนจิรา เคนาภูมิ การท่องเที่ยวและการบริการ 30 t3 2020-07-26 20:35:23
63100104105 นางสาวสาริศา พรหมสาขา ณ สกลนคร ดนตรีศึกษา 30 t2 2020-07-26 20:30:04
63100104122 นายธราเทพ เป็งธง ดนตรีศึกษา 30 t2 2020-07-26 20:29:15
63100104118 นายเจตษฎา รินทะนา ดนตรีศึกษา 30 t2 2020-07-26 20:27:03
63040305220 ปภาวรินท์ ปิโคทัง ภาษาอังกฤษธุรกิจ 31 t1 2020-07-26 20:17:19
63040200138 พรสุดา ศรีบัวรพัน พยาบาลศาสตร์บัณฑิต 31 t2 2020-07-26 19:57:39
63040305147 พิมพ์มาดา สิทธิราช ภาษาอังกฤษธุรกิจ 31 t4 2020-07-26 19:57:04
63040200116 หนึ่งฤทัย ไวจำปา พยาบาลศาสตร์ 31 t2 2020-07-26 19:55:59
63040112107 นางสาวปริชญ์ญาดา ภูมิเขต วิทยาศาสตร์ทั่วไปและเคมี 30 t3 2020-07-26 19:48:38
63040305105 นางสาวอาริยา เสาสิงห์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 31 t3 2020-07-26 19:27:49
63040305136 นางสาวนราพร ศรีจันทร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 31 t3 2020-07-26 19:27:39
63040105121 ศศิธร ทุมกิจจะ นาฏศิลป์ศึกษา 30 t3 2020-07-26 19:25:43
63040112108 นายนรินทร์ คันธี วิทยาศาสตร์ทั่วไปและเคมี 30 t3 2020-07-26 19:17:22
63040105127 อภิญญา นาสมยนต์ นาฏศิลป์ศึกษา 30 t3 2020-07-26 19:15:45
63040105112 นางสาวนันทิดา ดวงพัง นาฏศิลป์ศึกษา 30 t3 2020-07-26 19:07:36
63040105117 สุนันทา ไชยปัญหา นาฏศิลป์ศึกษา 30 t3 2020-07-26 19:01:17
63040112119 นายศราวุฒิ บุตรกันหา วิทยาศาสตร์ทั่วไปและเคมี 30 t3 2020-07-26 18:34:30
62040410150 นางสาว ธันย์ชนก สืบสร้อย การจัดการการโรงแรม 30 t4 2020-07-26 17:36:44
62040410146 นางสาว รัตน์ดาวัลย์ พรมวงษ์ การจัดการการโรงแรม 30 t4 2020-07-26 17:35:02
63040112102 นางสาว มณิสรา นาคเสน วิทยาศาสตร์ทั่วไปและเคมี 31 t1 2020-07-26 17:03:56
61040901212 ชลทิชา ฟ้าร่มขาว นิติศาสตร์ 31 t2 2020-07-26 17:00:03
61100141119 น.ส.ปรีดาวรรณ พรมกุล วิทยาศาสตร์ 30 t3 2020-07-26 16:15:23
63040334108 ธัญวิทย์ อำมาตย์หิน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 31 t3 2020-07-26 15:54:35
62040159113 จีระศักดิ์ ลำเนาว์ การจัดการอสังหาริมทรัพย์ 30 t3 2020-07-26 15:38:46
62040200106 พาราดา มาศิลป์ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต 31 t3 2020-07-26 15:11:51
62040200140 ณัฐธิดา ดุลยลา พยาบาลศาตร์ 31 t3 2020-07-26 15:05:27
63040334226 นางสาว กฏชพร บุตรสมศรี วิชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 31 t4 2020-07-26 14:48:50
63040334245 ขนิษฐา วงษาบุตร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 31 t4 2020-07-26 14:36:43
60040256109 ชัยศิริ ชัยหาศรี เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 31 t1 2020-07-26 14:33:38
61040256103 มุทิตา แก้วมงคล เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 31 t1 2020-07-26 14:32:37
63040334105 น.ส สรัญญา มูลลี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 31 t4 2020-07-26 14:14:17
63040334208 นางสาวธวัลรัตน์ พาศรี วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 31 t4 2020-07-26 14:11:29
61040220250 วิภาวดี แก้วอามาตร วิทยาศาสตร์การกีฬา 31 t2 2020-07-26 14:03:27
63041151313 อารียา ศรีรักษาพล รัฐประศาสนศาสตร์ 31 t4 2020-07-26 14:02:23
63040409113 นฤพรรณ ช่างการ วิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการ 30 t2 2020-07-26 13:56:27
61040255112 วิริยา ศุภรมย์ เทคโนโลยีการผลิตพืช 31 t3 2020-07-26 13:56:25
63040334145 ปนัดดา จิตรัตน์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร​ 31 t4 2020-07-26 13:55:01
63040409114 นางสาวโสภิศ จิตไทย การท่องเที่ยวและการบริการ 30 t2 2020-07-26 13:54:29
63040334107 นางสาวรุจิรา ทองชนะ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 31 t4 2020-07-26 13:54:10
63040409111 ธนชาติ แสงจันทร์ การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 30 t2 2020-07-26 13:50:25
63040501126 ธนภรณ์ ชุ่มปัก การบัญชี 30 t1 2020-07-26 13:45:52
63040409142 อดิศร วันสีแก้ว การท่องเที่ยวและบริการ 30 t3 2020-07-26 13:44:40
63040334144 กนกลักษณ์ แก่นท้าว วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 31 t2 2020-07-26 13:36:43
63040334110 น.ส.จิราภา หอมสมบัติ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 31 t3 2020-07-26 13:34:15
63040334234 รัตนาภรณ์ เหมสังหาร วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 31 t2 2020-07-26 13:32:45
630404238 นางสาวสุธารินี นากลางดอน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 31 t1 2020-07-26 13:29:50
63040334140​ กนกวรรณ บุญสมบัติ วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 30 t4 2020-07-26 13:13:15
63040334143 ภัสรา ชาวยศ วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 30 t4 2020-07-26 13:12:17
63040334132 สกุลรัตน์ มัดหา 30 t4 2020-07-26 13:11:59
63040334137 ปิยาภรณ์ อินมะโรง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 31 t4 2020-07-26 12:51:05
63040334138 นางสาวปภานันท์ วงษ์เพชร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 31 t4 2020-07-26 12:41:36
63040334103 เมริษา ผาบจุงกุง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 31 t4 2020-07-26 12:30:44
60100145213 ชุลิตา ดวงเทพจันทร์ คอมพิวเตอร์ 30 t4 2020-07-26 12:30:28
62041400129 นางสาวฐิติรัตน์ พรมคุณ สาธารณสุขศาสตร์ 31 t3 2020-07-26 12:27:49
63100101230 นางสาวอัจฉราภรณ์ กุลบุตร ภาษาไทย 30 t4 2020-07-26 12:25:29
63040334221 นางสาวนิราวัลย์ เครือพิลา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 31 t4 2020-07-26 12:24:11
63040245210 เนียรนิภา ขันแก้วกาศ คอมพิวเตอร์ศึกษา 30 t4 2020-07-26 12:05:20
62040337222 น.ส. รัชณีวรรณ จันทะเลิศ วิชาภาษาจีน 31 t3 2020-07-26 12:03:05
62040337225 ศรัณย์พร ภูธรชัย ภาษาจีน 31 t3 2020-07-26 12:02:22
62040200125 มัณฑนา พลราชม พยาบาลศาสตร์ 31 t3 2020-07-26 11:53:13
62040200131 น้ำทิพย์ วงษาฟู พยาบาลศาสตร์ 31 t3 2020-07-26 11:52:09
62040200119 ชัยศิริ ฤทธิธรรม พยาบาล 31 t3 2020-07-26 11:50:07
63040501234 สุปราณี ปู่จันทร์ การบัญชี 31 t2 2020-07-26 11:20:30
62040423125 สมฤดี ทันวงษา การเงิน 30 t3 2020-07-26 11:15:18
62040423119 โสภิตา​ พิมรัตน์ การเงิน 30 t3 2020-07-26 11:14:24
63040501244 น.ส.ชรินทร์รัตน์ เกษทองมา การบัญชี 31 t2 2020-07-26 10:51:35
60040901332 อนุธิดา ไชยเดช นิติศาสตร์ 31 t1 2020-07-26 10:50:43
61040901140 สุรพล ยิ้มละม้าย นิติศาสตร์ 31 t2 2020-07-26 10:50:36
63040501221 อรพรรณ เสมอใจ การบัญชี 31 t2 2020-07-26 10:41:50
62040302149 นนธิชา นาเชียงใต้ ภาษาอังกฤษ 31 t3 2020-07-26 10:27:31
63040233103 ปารถนา พรมจักขุ เทคโนโลยีสารสนเทศ 31 t4 2020-07-26 10:25:10
62000501112 โสภิต บงโนนงิ้ว การบัญชี 30 t1 2020-07-26 10:24:47
63040105208 นางสาวฐิติมา สำรวมจิต นาฏศิลป์ศึกษา 31 t1 2020-07-26 09:00:16
63040105227 นางสาวสุวนันท์ จันทะคาม นาฏศิลป์ศึกษา 31 t1 2020-07-26 08:52:19
63040140109 ทรัพย์สิน ผ่านชมภู คณิตศาสตร์ 30 t4 2020-07-26 05:57:51
63100189232 นันทิยา เม้าราษี พลศึกษาและสุขศึกษา 30 t1 2020-07-25 23:41:18
61040901138 วาสนา ขอมอบกลาง นิติศาสตร์ 30 t2 2020-07-25 23:01:09
61040410136 นางสาวนวลนภา พรมโคตร การจัดการโรงแรม 30 t2 2020-07-25 22:51:47
63040302108 นางสาวจิราพร สมสนุก ภาษาอังกฤษ 31 t1 2020-07-25 22:24:30
63100106113 นางสาวจิตติมา กรมแสง การสอนภาษาจีน 30 t2 2020-07-25 22:09:28
63100101119 นางสาวเกษราภรณ์ บุญภา ภาษาไทย 30 t2 2020-07-25 21:38:38
63100106115 นางสาวปนัดดา ชำนิยันต์ การสอนภาษาจีน 30 t2 2020-07-25 21:25:32
63100106132 น.ส.ปิยะดา หมั่นมี การสอนภาษาจีน 30 t2 2020-07-25 21:03:17
63100106131 ขนิษฐา ต้นไฮ การสอนภาษาจีน 30 t2 2020-07-25 20:27:03
63040105130 ไกรวิชญ์ โสภาจันทร์ นาฏศิลป์ศึกษา 30 t1 2020-07-25 19:18:24
60040325136 กนกวรรณ​ ประจง​แก้ว​ วิชาการพัฒนา​สังคม 30 t1 2020-07-25 19:14:26
63040337220 น.ส ปภาวี กุลวงษ์ ภาษาจีน 31 t4 2020-07-25 19:13:59
61040243121 จริญรัตน์ หวานล้ำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 31 t3 2020-07-25 18:29:23
61040243134 กานต์สินี ศิริแข็ง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 31 t3 2020-07-25 18:23:58
61040243116 นางสาวปาริชาติ ชัยผง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 31 t3 2020-07-25 18:19:19
6204049208 รสสุคนธ์ นพศิริ การท่องเที่ยว 30 t1 2020-07-25 18:13:36
61041302115 ตระการ หาระภูมิ วิศวกรรมเครื่องกล 31 t3 2020-07-25 18:11:29
62040423107 สุพัฒตรา โจทย์พิมาย การเงิน 30 t3 2020-07-25 17:52:54
62040255102 ศุภชัย คำภาจันทร์ เทคโนโลยีการผลิตพืช 30 t3 2020-07-25 17:40:30
60041400333 จิรัชญา อาษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ 31 t1 2020-07-25 16:44:46
62040305203 น.ส.สุภาภรณ์ คานทอง ภาษาอังธุรกิจ 30 opening 2020-07-25 16:33:21
62040305211 น.ส.อวัสดา วงศ์อนุ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 30 opening 2020-07-25 16:32:16
62040410231 นางสาววิไลพร ขาวสุทธิ การจัดการการโรง 31 t3 2020-07-25 15:00:07
63001303106 ฉัตรมงคล เจริญเตีย วิศวกรรมไฟฟ้า 31 t3 2020-07-25 14:57:05
63041400123 ณัฏฐา ศรีทอง สาธารณสุขศาสตร์ 30 t4 2020-07-25 14:56:19
63040102228 ภูมิพัฒน์ ปัจจุฐาเน ภาษาอังกฤษ 30 t2 2020-07-25 14:49:43
63040305133 อัชฌา ลีนารถ อังกฤษธุรกิจ 30 t4 2020-07-25 14:47:14
63040102233 ชนกกานต์ คำโนนคอม ภาษาอังกฤษ 30 t2 2020-07-25 14:43:32
63040102207 นพรัตน์ ชมภูเพ็ชร ภาษาอังกฤษ 30 t2 2020-07-25 14:42:29
60100145214 นายพัชร เกษรราช คอมพิวเตอร์ศึกษา 30 opening 2020-07-25 14:41:05
63040111109 จิตรวดี คำพันธุ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไปและชีววิทยา 30 t1 2020-07-25 14:40:29
60040305209 ธีระพงษ์ แกบสิงห์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 31 t3 2020-07-25 14:30:43
61040334231 นางสาวกานต์มณี เสนา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 31 t3 2020-07-25 14:06:08
61040334208 นางสาวสุธาสินี จันทะนาม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 31 t3 2020-07-25 14:05:00
61040334223 นางสาวอุมาพร นามวิชัย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 31 t3 2020-07-25 14:03:21
63040427110 นางสาวพรรณปพร พัฒจันทร์หอม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 t2 2020-07-25 14:02:57
63040427113​ วิภาวดี​ พัน​โย​ศรี​ คอมพิวเตอร์​ 30 t2 2020-07-25 14:01:41
61040305101 นายคัมภีร์ ศรีสร้อย ภาษาอังกฤษธุรกิจ 31 t2 2020-07-25 13:49:55
62100107115 ลูโดวิค สีหาโคตร พุทธศาสนศึกษา 30 t2 2020-07-25 13:48:07
62040256106 อธิวัฒน์ ทวีทรัพย์ ผลิตสัตว์ 31 t2 2020-07-25 13:39:00
62040256107 วุฒิพงษ์ โลตุสิทธิ์ ผลิตสัตว์ 31 t2 2020-07-25 13:35:33
60100145209 นางสาวผกามาศ พรมนิล คอมพิวเตอร์ศึกษา 30 opening 2020-07-25 13:19:32
60100145206 นางสาวกัญญารัตน์ ปาโท คอมพิวเตอร์ศึกษา 30 opening 2020-07-25 13:15:44
63040337144 นภาพร ศรีชำนาจ ภาษาจีน 31 t3 2020-07-25 13:14:29
63040337215 อภิญญา บุญปอด ภาษาจีน 31 t3 2020-07-25 12:55:49
63040337208 สิรินนาฎ สืบศิริ ภาษาจีน 31 t3 2020-07-25 12:51:29
60041400346 นริตา นารีรักษ์ สาธารณสุข 31 t1 2020-07-25 12:41:09
63040233106 นายกันต์พงษ์ อุปมา เทคโนโลยีสารสนเทศ 31 t3 2020-07-25 12:36:50
63040145209 นายสมปรชญ์ อุส่าห์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 31 t2 2020-07-25 12:35:22
63040145207 นายพิทักษ์ สิงห์อ้น คอมพิวเตอร์ 31 t2 2020-07-25 12:35:17
63040111106 ภัทรพงศ์ ประทุมเม วิทยาศาสตร์ทั่วไปและชีววิทยา 30 t2 2020-07-25 12:30:11
61040259111 พรกมล บุญชิ คณิตศาสตร์ 31 t3 2020-07-25 12:17:14
62040102113 นางสาวภิญญาดา ชัยชนะศรี ภาษาอังกฤษ 30 t4 2020-07-25 12:14:40
63040145129 น.ส.รัติยา บุญชาญ คอมพิวเตอร์ศึกษา 30 t1 2020-07-25 12:13:02
63040102105 ไพลิน ทันโหศักดิ์ ภาษาอังกฤษ 30 t2 2020-07-25 12:12:56
63040112125 ชลธิชา บุญรักษา วิทยาศาสตร์ทั่วไปและเคมี 31 t1 2020-07-25 12:09:27
60100145114 นายธวัชชัย บุดดา คอมพิวเตอร์ศึกษา 30 t1 2020-07-25 11:56:28
62100107109 น.ส.วิภาวี ผลภักดี พุทธศาสนศึกษา 30 opening 2020-07-25 11:55:29
61040259103 สุรศักดิ์ ด้วงสะดี คณิตศาสตร์ 31 t3 2020-07-25 11:47:37
62100107125 น.ส.รัชดา มาลัยยะ พุทธศาสนศึกษา 30 opening 2020-07-25 11:23:09
61040240102 อรุณรัตน์ ศรีพันนา สถิติประยุกต์ 31 t3 2020-07-25 11:21:52
60040901122 อรัญญา การัณย์สกุช นิติศาสตร์ 31 t1 2020-07-25 11:21:37
62100107128 ขวัญนภา ศรีชาติ พุทธศาสนศึกษา 30 opening 2020-07-25 11:21:25
61040421110 ฉัตริณยา สุวรรณรอ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 30 t3 2020-07-25 11:18:10
60100103120 อินทิรา ไกยะษา ทัศนศิลป์ 30 t4 2020-07-25 11:12:35
60100103128 พัชริดา พลเมือง ทัศนศิลป์ 30 t4 2020-07-25 11:07:02
61040421101 มีนา บุญจันทร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 30 t3 2020-07-25 11:04:22
62040102103 นายทินกร จันทะไหม ภาษาอังกฤษ 30 t4 2020-07-25 11:01:42
60040427241 นายพิรัชต์ ปิยะมาตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 t1 2020-07-25 10:58:20
61040243107 พรวิภา กองชนะ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 31 t3 2020-07-25 10:50:31
61040220202 นายภาณุวัฒน์ ทันแล้ว วิทยาศาสตร์การกีฬา 31 t2 2020-07-25 10:48:11
61040259116 น้ำฝน สิทธิพรหม คณิตศาสตร์ 31 t2 2020-07-25 10:47:35
61040240108 สุพรรษา นาคำ สถิติประยุกต์ 31 t3 2020-07-25 10:46:41
61040220237 จุฑารัตน์ คำมี วิทยาศาสตร์การกีฬา 31 t2 2020-07-25 10:42:19
61040259136 วิภาภรณ์ หมั่นจิตร คณิตศาสตร์ 31 t3 2020-07-25 10:42:04
61040259107 พัชราภรณ์ ชัยสอาด คณิตศาสตร์ 31 t3 2020-07-25 10:40:57
61040280105 นางสาวอินทิรา​ แก่นพันธ์ ชีววิทยา 31 t3 2020-07-25 10:39:29
61040240101 ธันยพร สุขสมบูรณ์ สถิติประยุกต์ 31 t3 2020-07-25 10:38:01
61040220207 นายจักรี อินทมล วิทยาศาสตร์การกีฬา 31 t3 2020-07-25 10:35:08
61040220249 วันวิษา ชัยสิทธิ์ วิทยาศาสตร์การกีฬา 31 t2 2020-07-25 10:30:34
61040243132 ชรินทร์ทิพย์ สุทธิรักษ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 31 t3 2020-07-25 10:26:02
63000501105 อภิญญาลักษณ์ สิริเพชรโชค การบัญชี 30 t3 2020-07-25 10:24:19
61040280131 นางสาวธีราภรณ์ คูวาจารย์ ชีววิทยา 31 t3 2020-07-25 10:19:18
62040302108 นายอธิพงษ์ เกียบกลาง ภาษาอังกฤษ 31 t3 2020-07-25 10:10:29
63000501106 นุจรีย์ อภิบูลย์ การบัญชี 30 t3 2020-07-25 10:03:51
62040200122 วรรณิศา อินเมืองแก้ว พยาบาลศาสตร์ 31 t3 2020-07-25 10:02:47
63040305212 พรธิตา เมหิ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 31 t2 2020-07-25 10:02:15
62040200115 ขวัญจิรา เครือภักดี พยาบาลศาสตร์ 31 t3 2020-07-25 10:00:43
63040265111 นาย รัฐฐะเมธ อังคณา อาหารและบริการ 31 t1 2020-07-25 09:58:38
62040337201 วิชุดา ไชยทิพย์ ภาษาจีน 31 t3 2020-07-25 09:53:37
60041151150 ฉัตรทอง สุขเกษม รัฐประศาสนศาสตร์ 31 opening 2020-07-25 09:44:02
61040255114 น.ส.ปานตะวัน สงบเงียบ เทคโนโลยีการผลิตพืช 31 volunteer 2020-07-25 09:20:16
63040305248 อุลัยลักษณ์ วงค์ภาคำ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 31 t2 2020-07-25 09:12:13
60040421141 นิสาชล เอ้มะราช การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 30 t1 2020-07-25 09:03:05
63040305202 ชฎาพรโคตรรัตน์ ภาษาอัธุรกิจ 30 opening 2020-07-25 08:54:43
63040901131 ภูมินทร์ ภูมี นิติศาสตร์ 30 t2 2020-07-25 08:53:59
62040200114 ภาสกร กุลอัก พยาบาลศาสตร์ 31 t3 2020-07-25 08:45:57
6304030502 ชฎาพร โคตรรัตน์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 30 opening 2020-07-25 08:43:28
62040200133 สุภาพร ทิจำปา พยาบาลศาสตร์ 31 t3 2020-07-25 08:42:18
61041400144 อิศริยา ลุนลาด สาธารณสุข 30 opening 2020-07-25 08:39:19
61041400134 ธัญญารัตน์ พ่อสาร สาธารณสุข 30 opening 2020-07-25 08:37:44
63040140110 ปราณปริยา พึ่งเมืองปัก คณิตศาสตร์ 30 t4 2020-07-25 08:36:24
60100102123 น.ส.นฤมล จันทร์หนู ภาษาอังกฤษ 30 t1 2020-07-25 08:35:18
61041151220 อุทุมภรณ์​ ​ยามเย็น รัฐประศาสนศาสตร์​ 31 t3 2020-07-25 08:18:41
30640901107 จักรฤกษ์ โมรารัมย์ นิติศาสตร์ 31 t1 2020-07-25 08:18:34
61040427122 อลงกร บัวเเดง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 t3 2020-07-25 08:17:23
61041151239 วุฒิชัย เอกรังษี รัฐประศาสนศาสตร์ 31 t3 2020-07-25 08:05:10
60100145133 ปาราตรี ทิมินกุล คอมพิวเตอร์ 30 t3 2020-07-25 08:04:26
62241151160​ เมท​วลัย​ ​แ​จน​โกน​ดี​ รัฐประศาสนศาสตร์​ 30 t4 2020-07-25 08:04:02
63040107126 นางสาวจิรประภา โคตรประจิม พระพุทธศาสนา 30 opening 2020-07-25 07:26:24
63040107123 นางสาวเบ็ญจวรรณ ไชยแก้ว พระพุทธศาสนา 30 opening 2020-07-25 07:10:42
62041400104 นางสาวนัฐริยา อินธิสิทธิ์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 31 t2 2020-07-25 02:31:24
61041302101 นายสหรัช ศรีโชค วิศวกรรมเครื่องกล 31 t2 2020-07-25 02:30:16
62041022​105 นางสาว​ปิยะธิดา​ ปานบุญ ออกเเบบผลิตภัณฑ์​ 30 t3 2020-07-25 00:32:14
63041151149 สุวิมล ศรีขาว รัฐประศาสนศาตร์ 31 volunteer 2020-07-24 23:57:43
63041151142 สายธาร ไสโยธา รัฐประศาสนศาสตร์ 31 t3 2020-07-24 23:50:53
62041023111 อัฉราภรณ์ มีบาง ออกแบบผลิตภัณฑ์(เน้นออกแบบแฟชั่น) 30 opening 2020-07-24 23:45:25
63040140115 นายอภิรักษ์ อุดมศักดิ? คณิตศาสตร์ 31 t4 2020-07-24 23:45:07
61041151135 เรณุกา นามรมย์ รัฐประศาสนศาสตร์ 31 t1 2020-07-24 23:44:56
60040244126 นิลาวรรณ สุรำไพ เคมี 31 t2 2020-07-24 23:41:44
60040258108 น.ส.กนิษฐา วงษ์บู่ทอง เทคนิคการสัตวแพทย์ 30 t1 2020-07-24 23:40:20
60040244116 ภนิดา ทรงมณี เคมี 31 t2 2020-07-24 23:36:55
60040258135 นางสาวธนิพร ขานเกตุ เทคนิคการสัตวแพทย์ 31 volunteer 2020-07-24 23:33:03
60040258130 นางสาวณัฐชา แพ่งสอคอน เทคนิคการสัตวแพทย์ 31 volunteer 2020-07-24 23:31:18
60040258126 นางสาวสุดารัตน์ เมืองดู่ เทคนิคการสัตวแพทย์ 30 t1 2020-07-24 23:26:11
63000427105 น.ส.สุนิดา สายเมือง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 t1 2020-07-24 23:18:26
61100186212 ปณิตา คำวันดี การศึกษาปฐมวัย 30 t2 2020-07-24 23:06:57
61100186114 ธนวรรณ มีเพียร การศึกษาปฐมวัย 30 t2 2020-07-24 22:58:09
61100186116 อารียา ลาดเหลา การศึกษาปฐมวัย 30 t2 2020-07-24 22:50:27
63040255102 เจตรินทร์ ศรีต้นวงค์ เทคโนโลยีการผลิตพืช 31 t4 2020-07-24 22:49:01
63100189125 นาย อลงกรณ์ ดาวดอน พลศึกษาและสุขศึกษา 30 opening 2020-07-24 22:44:33
63100189103 นางสาว สุวนันท์ อินทรา พลศึกษาและสุขศึกษา 30 opening 2020-07-24 22:20:34
63041400236 ปิญาดา เพ็งกลัด วิทยาศาสตร์สุขภาพ 31 t3 2020-07-24 22:16:24
63041400126 นางสาว จินดา ล่ามละคร สาธารณสุขศาสตร์ 31 t3 2020-07-24 22:15:36
63040140127 ปวีณา บุตรสุรินทร์ คณิตศาสตร์ 30 t3 2020-07-24 22:13:45
63040140106 อาทิตยา มูลศรี คณิตศาสตร์ 30 t3 2020-07-24 22:12:54
63040501135 อภิญญา อุดมสัก การบัญชี 30 t3 2020-07-24 22:10:28
61040410152 วัชราพร เขียวโสภา การจัดการโรงแรม 30 t2 2020-07-24 22:03:46
61040410153 พรเมตตา อินทร์ษา การจัดการโรงแรม 30 t2 2020-07-24 22:02:36
61040305118 พณิตา คนซื่อ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 31 t2 2020-07-24 22:02:24
62040200117 น.ส.ธัญญารัตน์ ปัตลา พยาบาลศาสตร์ 31 t3 2020-07-24 21:56:08
62041301101 ศุภโช​ค ลีโพนทอง วิศวกรรม​อิเล็ก​ท​รอ​นิกส์​และ​ระบบ​อัตโนมัติ​ 31 t3 2020-07-24 21:33:37
61040305137 อภิสิทธิ์ ชนะ 30 opening 2020-07-24 21:20:12
61040305111 อัยดา แสงนันดา 30 opening 2020-07-24 21:14:17
62040243116 นางสาวพิลมญา สาระพันธุ์ วท.บ.สิ่งแวดล้อม 31 t3 2020-07-24 21:13:25
62040243109 นางสาวศิณีนาศ วรรณอุดม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 31 t3 2020-07-24 21:11:30
62040243107 อารียา เรืองอยู่ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 31 t3 2020-07-24 21:09:34
62041400202 สุทัตตา เจริญชนม์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 31 t4 2020-07-24 21:08:43
63100189120 บรรพต โคตรงาม พลศึกษาและสุขศึกษา 30 opening 2020-07-24 20:59:46
62041400205 วิภาดา รูปคม วิทยาศาสตร์สุขภาพ 31 t4 2020-07-24 20:57:41
62100189108 อนงค์ สันสมบัติ 30 opening 2020-07-24 20:57:11
62041400201 ชนิดา ทองทิพย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 31 t4 2020-07-24 20:56:44
60040428241 สรินทิพย์ ยุบลวัฒน์ การจัดการทั่วไป 30 opening 2020-07-24 20:56:26
62040244106 ณัฐชญา ไทยอ่อน เคมี 31 t3 2020-07-24 20:52:23
62040245101 ยลดา มหาวงค์ เคมี 31 t3 2020-07-24 20:51:18
62041400213 จุฑารัตน์ ภูคำวงษ์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 31 t4 2020-07-24 20:51:03
61100145209 นางสาวภัทรมน จิตระงับ คอมพิวเตอร์ศึกษา 30 t3 2020-07-24 20:50:17
63040410139 ศศินิภา ล้วนทอง การจัดการการโรงแรม 30 opening 2020-07-24 20:49:32
61100145210 นางสาวภัณฑิรา จิตระงับ คอมพิวเตอร์ศึกษา 30 t3 2020-07-24 20:49:15
60100102107 พลอยน้ำผึ้ง ประสมศรี ภาษาอังกฤษ 30 t2 2020-07-24 20:43:59
63040334125 นางสาวพัฒนา อินทนันท์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 31 volunteer 2020-07-24 20:40:59
62040245102 วิจิตรา บุตดา เคมี 31 t3 2020-07-24 20:36:55
63040255103 นาย อนุภัทร ฐานวิสัย การผลิตพืช 31 t4 2020-07-24 20:36:16
62040244107 วรรณภา คุ้มศิลป์ เคมี 31 t3 2020-07-24 20:35:50
62040243102 น.ส พัชชิราภรณ์ บุตกุล วิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม 31 t3 2020-07-24 19:46:50
62040249109 ภูมินทร์ แสนสุด วิทยาการคอมพิวเตอร์ 31 t3 2020-07-24 19:43:12
61041400204 นางสาวนุชจรินทร์ บุระคร วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 31 t2 2020-07-24 19:35:12
61041400212 น.ส.เบญจริน ถิ่นเจริญรุ่งเรือง วิทยาศาสตร์สุขภาพ 31 t2 2020-07-24 19:34:02
60040340116 นางสาวนัฐมล ชนะพันธุ์ ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 31 t3 2020-07-24 19:31:00
60040340106 นางสาวนัยน์ภัค ไชยเลิศ ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 31 t3 2020-07-24 19:29:12
62040259128 สุดาภา จันทร์สมัคร คณิตศาสตร์ 31 t3 2020-07-24 19:28:08
63040186109 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีใส การศึกษาปฐมวัย 30 t2 2020-07-24 19:27:51
62040259126 นางสาวธิดารัตน์ มูลอามาตย์ คณิตศาสตร์ 31 t3 2020-07-24 19:26:34
63040501118 น.ส ดลยา นาลา การบัญชี 30 t3 2020-07-24 19:16:01
61100101107 นางสาวสุริสา สอนภักดี ภาษาไทย 30 opening 2020-07-24 19:12:54
62040305112 อารีรัตน์ นวลขาว อังกฤษธุรกิจ 31 t2 2020-07-24 18:40:58
62100106126 สุจิตรา ศรีตองอ่อน การสอนภาษาจีน 30 t1 2020-07-24 18:35:08
61100140229 นางสาวอทิติยา ขันทับ คณิตศาสตร์ 30 t1 2020-07-24 18:24:30
62100189119 พรชัย ปัททุม พลศึกษาและสุขศึกษา 30 t1 2020-07-24 18:19:09
63040110117 เปรมวดี แก้วมะ วิชาสังคมศึกษา 30 t4 2020-07-24 18:13:17
61040003102 น.ส.คนึงนิจ รัตนเสมอ นิเทศศาสตร์ 30 t2 2020-07-24 18:10:15
62100106132 กัญญารัตน์. ศรีถาน การสอนภาษาจีน 30 t3 2020-07-24 18:08:10
61040423109 สิริรัตน์ พันธพรศรี 30 t4 2020-07-24 18:04:28
61100140220 สาธิตา ลีทอง คณิตศาสตร์ 30 t1 2020-07-24 18:03:34
61100140227 สาธิดา ลีทอง คณิตศาสตร์ 30 t1 2020-07-24 18:02:43
62100189121 ดนุพล สมบัติศรี พลศึกษาเเละสุขศึกษา 30 t1 2020-07-24 17:55:28
63040424148 น.ส.สุกัญญา หอมสมบัติ การตลาด 30 t4 2020-07-24 17:54:35
61040279111 น้ำทิพย์ ศรีพุทธา โยธาสถาปัตยกรรม 31 t3 2020-07-24 17:51:00
61040265114 นางสาวณัชชา โสภาพ อาหารเเละบริการ 31 t4 2020-07-24 17:50:21
61040265113 นางสาวเกศราภรณ์ มวยเก่ง อาหารเเละบริการ 31 t4 2020-07-24 17:49:28
61040279108 ชาดา แสนธานี โยธาสถาปัตยกรรม 31 t3 2020-07-24 17:48:25
63000501150 นางสาวรติวดี สูตรไชย การบัญชี 30 t2 2020-07-24 17:46:51
60100143113 นางสาวรัติกาล แสนไชย วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) 30 volunteer 2020-07-24 17:44:07
63040145115 นายวรวุฒิ คุณวรรณ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 30 opening 2020-07-24 17:44:04
62040501201 สุพัตตรา เคหะฐาน การบัญชี 30 t4 2020-07-24 17:42:52
63000501145 นางสาวสุริสา อัสภัย การบัญชี 30 t2 2020-07-24 17:41:29
62040280105 น.ส.สุวรรณี พุทธสอน ชีววิทยา 31 t3 2020-07-24 17:41:16
62040501214 นาย พัชระ ครุฑราช การบัญชี 30 t4 2020-07-24 17:40:23
63000501118 นางสาวกิตติมา อ่อนแสง การบัญชี 30 t2 2020-07-24 17:37:50
62040280129 สุดารัตน์ ธุระธรรม ชีววิทยา 31 t3 2020-07-24 17:37:07
62040280115 วินัดดา บุตรศรี ชีววิททั่วไป 31 t3 2020-07-24 17:36:48
62040325122​ วนิดา​ สม​ภักดี​ วิชาการ​พัฒนา​สังคม​ 31 t2 2020-07-24 17:35:51
62040281105 พรนภา ตาลเพชร ชีววิทยา 31 t2 2020-07-24 17:32:49
62040409135 วานิสา สารสิน การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ 30 t3 2020-07-24 17:32:22
61040280128 น.ส.วันเพ็ญ ดวงตา ชีววิทยา 31 t3 2020-07-24 17:29:38
62100107126 เก็จมณี โวหาร พุทธศาสนศึกษา 30 t1 2020-07-24 17:26:31
63040424112 วรัญญา สินสมบุญ การตลาด 30 t4 2020-07-24 17:25:06
62100109106 ทศพล อ่อนละมุล วิศวกรรมเครื่องกล 31 t3 2020-07-24 17:22:13
63100189217 นายนพพร​ สาคุณ พลศึกษา​และ​สุขศึกษา​ 30 t1 2020-07-24 17:17:38
63040424116 น.ส สุมาลี พิมสาร การตลาด 30 t4 2020-07-24 17:17:38
63040337143 นางสาวน้ำฝน แผงพันธ์ ภาษาจีน 31 t3 2020-07-24 17:16:05
63041301103 นครินทร์ ผึ้งศรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ 31 volunteer 2020-07-24 17:13:34
62040200127 ปิยะดา แสนมหาชัย พยาบาลศาสตร์ 31 t3 2020-07-24 17:12:33
62040200134 นางสาววิมลตรา สังกะธาตุ พยาบาลศาสตร์ 31 t3 2020-07-24 17:12:07
63040305205 นายจักรฤษณร์ ทองอินทร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 30 t1 2020-07-24 17:11:59
62040200137 พรนภา สุขล้ำคณา พยาบาลศาสตร์ 31 t3 2020-07-24 17:11:30
62040200128 นางสาวณัชชา จิ๋วจู พยาบาลศาสตร์ 31 t3 2020-07-24 17:11:15
62041400119 ชลธิชา เปรมลอย วิทยาศาสตร์สุขภาพ 31 t2 2020-07-24 17:11:00
62040200136 พิชญาภา พาเตาะ พยาบาลศาสตร์ 31 t3 2020-07-24 17:10:45
62040200123 นางสาวนิติยา ฟองอ่อน พยาบาลศาสตร์ 31 t3 2020-07-24 17:10:13
63040145203 หนึ่งฤดี เกลี้ยงกลิ่น คอมพิวเตอร์ศึกษา 30 t4 2020-07-24 17:09:23
63040280112 นางสาววิมลสิริ ไขศรี 31 t4 2020-07-24 17:08:20
62040113124 กัญญารัตน์ จั้นพลแสน วิทยาศาสตร์ทั่วไปและฟิสิกส์ 30 t3 2020-07-24 17:07:14
62040200110 อุไลลักษณ์ โพคะวัฒน์ พยาบาศาสตร์ 31 t3 2020-07-24 17:06:38
62040113127 พันชิตา กั้วเจริญ วิทยาศาสตร์ทั่วไปและฟิสิกส์ 30 t3 2020-07-24 17:06:07
63040145208 ประคองลักษณ์ เหลาเกตุ คอมพิวเตอร์ศึกษา 30 t4 2020-07-24 17:05:26
62040200120 รัชนีกร ปานะมี พยาบาลศาสตร์ 31 t3 2020-07-24 17:04:08
63040305231 นางสาวอัญชุลี พระอินทร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 30 t1 2020-07-24 17:02:08
62100103120 ศิริกัลยาสนิท ทัศนศิลป์ 30 t1 2020-07-24 17:01:55
62040113114 ภานุเดช คำหล้า วิทยาศาสตร์ทั่วไปและฟิสิกส์ 30 t3 2020-07-24 17:01:16
62040200139 น.ส.ปิยะวดี ลมพัด พยาบาลศาสตร์ 31 t3 2020-07-24 17:01:05
62100103124 นางสาวปนัดดา ชาวประชา วิชาทัศนศิลป์ 30 t1 2020-07-24 17:00:43
62040113128 พัชรพร สาริบุตร วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) 30 t3 2020-07-24 17:00:35
62040113120 จุฑาพร ขาวขันธ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไปและฟิสิกส์ 30 t3 2020-07-24 17:00:08
62040409115 น้ำฝน นาดี การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 30 t1 2020-07-24 16:59:01
63041273122 ธิติวุฒิ จันทร์เขียว ดนตรี 30 volunteer 2020-07-24 16:57:52
62040280107 นรินทร์ บุรพันธ์ ชีววิทยา 31 t4 2020-07-24 16:57:48
60040428233 นางสาวญาณิศา บุญชาญ การจัดการทั่วไป 30 opening 2020-07-24 16:57:41
60040428242 มินตรา สาคร​เจริญ​ การจัดการทั่วไป 30 opening 2020-07-24 16:57:03
63100189207 สุภาวดี โพธิสาร พลศึกษาและสุขศึกษา 30 opening 2020-07-24 16:56:45
63040305214 นายกชกร สนิทบรรเลง ภาษาอังกฤษธุรกิจ 30 t1 2020-07-24 16:56:05
63040424121 ทัตจิรา กาวนอก การตลาด 30 t1 2020-07-24 16:52:51
62040428306 นางสาวนภัสวรรณ ศรีมาตย์ การจัดการทั่วไป 30 t3 2020-07-24 16:52:08
63040280102 นางสาวภัณฑิลา ชินฝั่น ชีววิทยา 31 t4 2020-07-24 16:51:28
63040259101 เกณิกา ชินฝั่น คณิตศาสตร์ 31 t3 2020-07-24 16:50:03
63040409233 จาฏุพัจน์ ส่งสุข การท่องเที่ยวและบริการ 30 volunteer 2020-07-24 16:50:01
63100114124 นางสาวอาภาพร วงค์พันธุ์ ภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษ 30 t4 2020-07-24 16:49:50
63100114121 อาภาภัทร ทุมวงค์ ภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษ 30 t4 2020-07-24 16:49:26
61040334127 นิศากร กองนาง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 31 t3 2020-07-24 16:47:25
63100189204 กนกวรรณ สมโครต พลศึกษาเเละสุขศึกษา 30 t1 2020-07-24 16:46:22
63040302219 นางสาวศดานันท์ เนื่องมัจฉา ภาษาอังกฤษ 31 t4 2020-07-24 16:46:03
61040305237 นางสาวปิ่นมณี เจริญเวียง ภาษาอังกฤษธุรกิจ 31 t4 2020-07-24 16:45:33
61040305205 ศิรสิทธิ์ เนื่องมัจฉา Business English 31 t4 2020-07-24 16:45:25
63100189214 นายสหรัฐ หมื่นพรม ครุศาสตร์ 30 t1 2020-07-24 16:44:48
63100189213 ศราวุฒิ นามโยธี พลศึกษาและสุขศึกษา 30 t1 2020-07-24 16:44:11
63040140224 กนกกร สมุทรกลาง คณิตศาสตร์ 30 opening 2020-07-24 16:44:05
62040302231 กษดิ์เดช วงษ์เพ็ชร ภาษาอังกฤษ 31 t4 2020-07-24 16:44:02
62040428202 ทองชัย อาจสมบูรณ์ การจัดการทั่วไป 30 t3 2020-07-24 16:43:09
62040428302 สุภาภรณ์ จันทรโธ การจัดการทั่วไป 30 t3 2020-07-24 16:43:02
62040302136 จรวยพร ชัยมลตรี ภาษาอังกฤษ 31 t4 2020-07-24 16:42:07
62100106119 ทิพาพร อัตฤทธิ์ การสอนภาษาจีน 30 t3 2020-07-24 16:42:05
62100106120 รุ่งทิพย์ อุไร การสอนภาษาจีน 30 t3 2020-07-24 16:41:38
63100189205 พงษ์พัฒน์ แสงสว่าง พลศึกษาเเละสุขศึกษา 30 t1 2020-07-24 16:40:36
62040401215 นางสาวนรากร ป้อมอาษา บัญชี 30 t3 2020-07-24 16:40:33
60040263114 นางสาวดวงฤทัย ทองสงค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 31 t1 2020-07-24 16:39:51
63040410113 นวรัตน์ ศิริแข็ง การโรงแรม 30 t1 2020-07-24 16:39:23
63100189216 ณัฐวัตร โวหารเดช พลศึกษาและสุขศึกษา 30 t1 2020-07-24 16:37:34
63100189206 ดารินทร์ สุตนา พลศึกษาและสุขศึกษา 30 t1 2020-07-24 16:37:27
63100106126 บัณฑิตา คำพิสัย การสอนภาษาจีน 30 t2 2020-07-24 16:37:00
63041151116 ศลิษา พาชื่น รัฐประศาสนศาสตร์ 31 t3 2020-07-24 16:36:46
62040428122 นิรุตท์ ศรีสงคราม การจัดการทั่วไป 30 t3 2020-07-24 16:35:46
60040263121 นางสาววรรณิภา ศรีสุภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 31 t1 2020-07-24 16:35:30
62100106123 อริศรา ศรีหาท้าว การสอนภาษาจีน 30 t3 2020-07-24 16:35:17
61100105112 อรวรรณ โพธิ์แข็ง นาฏศิลป์ไทย 30 t3 2020-07-24 16:34:57
62100106114 นุศรา สิงห์แดง วิชาการสอนภาษาจีน 30 t3 2020-07-24 16:33:51
62100106109 ธนัชชา เมืองเชียงหวาน การสอนภาษาจีน 30 t3 2020-07-24 16:33:32
62040424113 ศุภลักษณ์ กันยะพิลา การตลาด 30 t3 2020-07-24 16:33:22
63100189221 สฤษดิ์ กองชาดี พลศึกษาและสุขศึกษา 30 t1 2020-07-24 16:33:12
61040334245 ณิรัชชา มะนิสาร วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 31 t1 2020-07-24 16:32:28
61100186204 นางสาวระพีภรณ์ สัตตะโส การศึกษาปฐมวัย 30 t2 2020-07-24 16:31:45
61040305109 สมฤดี ศรีทา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 31 t1 2020-07-24 16:30:45
61040501122 สุธาทิพย์ สารวงศ์ การบัญชี 30 t2 2020-07-24 16:29:49
62100106106 นางสาววิชุดา รินทา การสอนภาษาจีน 30 t3 2020-07-24 16:28:18
63040901226 กรรณิการ์ อุดมศิลป์ 31 t1 2020-07-24 16:27:49
62040145106 นายณัฐกิตติ์ ยาฟอง คอมพิวเตอร์ศึกษา 30 t2 2020-07-24 16:27:03
60100145233 นายพีรพัฒน์ พึ่งพงษ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 31 t1 2020-07-24 16:26:56
62040428201 ธนกฤต ลิ้มมณีวิจิตร การจัดการทั่วไป 30 t3 2020-07-24 16:26:36
62040243114 จินดารัตน์ จันทร์ลา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 31 t3 2020-07-24 16:25:26
61100105114 เอื้ออังกูล เทพสีลา นาฏศิลป์ไทย 30 t3 2020-07-24 16:23:55
61100105122 จิราพร จันธิพุฒ นาฏศิลป์ไทย 30 t3 2020-07-24 16:23:54
62100106115 บุตรกรินทร์ วงศ์จันทร์ การสอนภาษาจีน 30 t3 2020-07-24 16:23:54
61100105130 นางสาวสิริยากร กุตันเจริญ นาฏศิลป์ไทย 31 t3 2020-07-24 16:23:17
62100106122 นางสาว วรัญญา จันทรัตน์ การสอนภาษาจีน 30 t3 2020-07-24 16:23:12
63040337136 สุภาพร ประทุมมี ภาษาจีน 31 t3 2020-07-24 16:22:49
61040305142 เกษราภรณ์ ดอนจันดี 31 opening 2020-07-24 16:22:02
61040423120 สุชาดา โพนธาตุ การเงิน 30 t4 2020-07-24 16:21:58
61040332101 พัชรวิทย์ ศรีรักษา สารสนเทศศาตร์ 31 t3 2020-07-24 16:21:57
61040305143 ศรัญญา นาดี ภาษาอังกฤษธุรกิจ 31 opening 2020-07-24 16:21:43
62040140212 คงศักดิ์ ชูเกียรติ คณิตศาสตร์ 30 t3 2020-07-24 16:21:01
61040423149 ดวงดารา เนตรขันทอง การเงิน 30 t4 2020-07-24 16:20:57
61040423150 น.ส.จริยา​ สมณะ​ การเงิน 30 t4 2020-07-24 16:20:50
62040140214 นายทินกร ชาพิมพ์ คณิตศาสตร์ 30 t3 2020-07-24 16:20:50
62040140201 พิมลวรรณ วิรัตน์ คณิตศาสตร์ 30 t3 2020-07-24 16:20:50
61040332105 กมลชนก คำลือชัย สารสนเทศ 31 t3 2020-07-24 16:20:19
63100189201 อภัสรา หงษาวงศ์ พลศึกษาและสุขศึกษา 30 t1 2020-07-24 16:19:54
60041400226 มณีรัตน์ ทองพันธ์ สาธารณสุขศาสตร์ 31 t3 2020-07-24 16:17:42
61040501231 ภาณุมาศ พิมพ์โสภา การบัญชี 30 t3 2020-07-24 16:16:41
63040220118 นางสาวอรนุช นุชท่าโพธิ์ วิทการกีฬา 31 t4 2020-07-24 16:16:33
62040420112 นางสาวสิริวรรณ นิลเกตุ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 30 t3 2020-07-24 16:16:14
62100106118 จุฑารัตน์ แสงรถ การสอนภาษาจีน 30 t3 2020-07-24 16:16:14
62040243112 นางสาวน้ำฝน นาสมวาส วท.บ.สิ่งแวดล้อม 31 t3 2020-07-24 16:16:14
62001303104 กิติพงษ์ ผันผ่อน วิศวะกรรมไฟฟ้า 31 t3 2020-07-24 16:15:37
62100106135 ทิฆัมพร พันธัง การสอนภาษาจีน 30 t3 2020-07-24 16:15:15
61040332103 ฐิติการณ์ จำปาบาล สารสนเทศศาสตร์ 31 t3 2020-07-24 16:15:05
62001303102 อรรถชัย ชุ้มสูงเนิน วิศวกรรมไฟฟ้า 31 t3 2020-07-24 16:13:32
63040105204 อริสา อิ่มกระโทก สาขานาฏศิลป์ศึกษา 30 t3 2020-07-24 16:13:22
62100106117 นางสาวนัฐวัลย์ วรรณประเสริฐ การสอนภาษาจีน 30 t3 2020-07-24 16:13:22
63040337137 นางสาวพรไพลิน​ ปะติตัง ภาษา​จีน 31 t3 2020-07-24 16:12:38
61040305236 นางสาวเกวลี. ภูชื่นศรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ 31 t1 2020-07-24 16:12:13
62040337203 ประวีณา วงศ์สายตา ภาษาจีน 31 t3 2020-07-24 16:12:12
62000428104 นวลระวี​ สีบรรเทา การจัดการทั่วไป 30 t2 2020-07-24 16:11:22
62100106104 เกศรา สาน้อย การสอนภาษาจีน 30 t3 2020-07-24 16:09:02
62100189233 นางสาวปัทมาวัลย์ ไพรเขต พลศึกษาและสุขศึกษา 30 t3 2020-07-24 16:06:27
62100106105 สายธาร ศรีวิไร การสอนภาษาจีน 30 t3 2020-07-24 16:05:30
63040259121 ชลธิชา ศรีภูธร คณิตศาสตร์ 31 t3 2020-07-24 16:04:57
62000428133 สุทัตตา ศิริวัฒนกูล การจัดการทั่วไป 30 opening 2020-07-24 16:02:58
62100189226 น.ส.จุฑาทิพย์ ยางศรี พลศึกษาและสุขศึกษา 30 t3 2020-07-24 16:02:50
60041302127 ณัฐวุฒิ มุ่งหมาย วิศวกรรมเครื่องกล 31 t2 2020-07-24 16:01:11
60041302102 นาย ปฐมวงศ์ พงษ์ธร วิศวกรรมเครื่องกล 31 t2 2020-07-24 16:00:01
60041302130 นายเดชาวัต วงค์ประชุม วิศวกรรมเครื่องกล 31 t2 2020-07-24 15:59:57
62000501133 นางสาวพิมพ์จันทร์ ชวดจะโป๊ะ การบัญชี 31 t2 2020-07-24 15:59:14
62100106133 ไพลิน สุโพธิ์แสน การสอนภาษาจีน 30 t3 2020-07-24 15:58:14
61040501325 อภิญญา สายสิงห์ การบัญชี 30 t3 2020-07-24 15:58:04
61100110211 อังคณา สร้อยคำ สังคมศึกษา 30 opening 2020-07-24 15:57:49
62041501103 อิสริยา บุญจำปา ศิลปกรรมพื้นถิ่น 30 t4 2020-07-24 15:57:22
61100110213 นางสาว ศุภวรรณ พลเชียงดี สังคมศึกษา 30 opening 2020-07-24 15:55:53
62100107112 นายพีรพัฒน์ เสียงล้ำ พุทธศาสนศึกษา 30 t3 2020-07-24 15:53:55
62040428218 กุลธิดา ยมมูล การจัดการทั่วไป 30 t2 2020-07-24 15:53:16
61040334228 อรัญญา คำพิชิต ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 31 t3 2020-07-24 15:53:11
62040434103 ดาราพร กุลโชติ การตลาด 30 t2 2020-07-24 15:51:19
62100101216 ณัฐชยา พุทธโคตร์ ภาษาไทย 30 t2 2020-07-24 15:51:16
61040501402 สุปราณี บัวงาม การบัญชี 30 t1 2020-07-24 15:51:11
62100107101 พรชิตา วรรณพันธ์ พุทธศาสนศึกษา 30 t3 2020-07-24 15:50:51
63040111101 กฤษณวงศ์ รอบรู้ วิทยาศาสตร์ทั่วไปและชีววิทยา 30 t1 2020-07-24 15:50:07
62100106134 รุ่งนภา โคตรแสง การสอนภาษาจีน 30 t3 2020-07-24 15:49:44
62100107108 ณัฐิยากร คำภูเเสน พุทธศาสนศึกษา 30 t3 2020-07-24 15:48:54
62100106131 น.ส ธิดาพร นครชัย การสอนภาษาจีน 30 t3 2020-07-24 15:48:43
61040501409 นฤมล ช่วงรังษี บัญชี 30 opening 2020-07-24 15:48:35
62100106137 น.ส.ชไมพร สุนทร การสอนภาษาจีน 30 t3 2020-07-24 15:47:31
60040428208 พนาวรรณ คุณหมั่น การจัดการทั่วไป 30 t3 2020-07-24 15:46:57
62100106138 สุขาวดี จันทะผล สาขาการสอนภาษาจีน 30 t3 2020-07-24 15:46:19
60040265105 สุกัญญา วงษ์เชียงเพ็ง อาหารและบริการ 31 opening 2020-07-24 15:44:47
61040501419 สุวิ​นันท์ ​อู่​จอ​หอ​ การบัญชี​ 30 t1 2020-07-24 15:43:40
62040305127 สุพิชญา มูลสุวรรณ อังกฤษธุรกิจ 31 t2 2020-07-24 15:40:27
62100189232 นาย อนุวรรตน์ ทองแสน พลศึกษาและสุขศึกษา 30 t3 2020-07-24 15:39:59
62100101102 สุมาลี ทิพย์จักร์ ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 30 t2 2020-07-24 15:37:39
63040337118 เสาวลักษณ์ วงค์ศรี ภาษาจีน 31 t3 2020-07-24 15:36:23
63040281109 รุ่งนภา ละตา ชีววิทยา(จุลชีววิทยา) 31 t4 2020-07-24 15:36:05
61041400231 นิรชา ปัตไตร วิทยาศาสตร์สุขภาพ 31 volunteer 2020-07-24 15:35:29
61040501138 ชลิตา พาระพงษ์ การบัญชี 31 t3 2020-07-24 15:34:13
61041400221 น.ส.พนัสดา ทันสมร วิทยาศาสตร์สุขภาพ 31 volunteer 2020-07-24 15:34:08
62040302112 ชลธิชา แก้ววิเศษ ภาษาอังกฤษ 30 t3 2020-07-24 15:33:00
63040337121 ณัชชา ดอนไพชุม ภาษาจีน 31 t3 2020-07-24 15:32:23
61100186203 จุฑารัตน์ แตงโม การศึกษาปฐมวัย 30 t2 2020-07-24 15:31:59
60100102109 นายสุเมธ สันธนะศักดิ์ ภาษาอังกฤษ 30 t1 2020-07-24 15:30:52
63040428208 ศรัณยา กิจรักษา การจัดการทั่วไป 30 t1 2020-07-24 15:29:50
6 2 0 4 0 4 2 5 8 1 4 9 ปิยรัตน์ หัสสา การจัดการทั่วไป 30 t2 2020-07-24 15:28:21
61040501443 นางสาวจันทิมา สายแก้ว การบัญชี 30 opening 2020-07-24 15:28:03
61040501442 นายโชคทวี ศรีจันทร์ การบัญชี 30 t1 2020-07-24 15:27:59
61040501406 สุปรียา งอกทรัพย์ การบัญชี 30 opening 2020-07-24 15:27:55
61040501413 ทัณฑิกา แก้วแก่น การบัญชี 30 t1 2020-07-24 15:27:18
63040200141 น.ส.กรรณิการ์ ยะสุนทร พยาบาลศาสตร์ 31 t2 2020-07-24 15:26:18
63040186224 เครือฟ้า ลีพิมพ์ การศึกษาปฐมวัย 30 t1 2020-07-24 15:25:56
61040409111 สุจิตรา สุขนอก การจัดการการท่องเที่ยว 30 volunteer 2020-07-24 15:25:00
62040428228 นางสาว นิษฐา บึงอ้อ การจัดการทั่วไป 30 t2 2020-07-24 15:22:57
62040428109 ทิพรัตน์ ทำเลนา การจัดการทั่วไป 30 t2 2020-07-24 15:22:51
61040409148 นิศามณี สอนแสง การจัดการการท่องเที่ยว 30 volunteer 2020-07-24 15:22:38
62040281104 อารียา ดุงจำปา ชีววิทยา(จุลชีววิทยา) 31 t3 2020-07-24 15:22:04
61040501441 นางสาวณัฐธิดา วงละคร การบัญชี 30 t1 2020-07-24 15:22:01
62040428135 อภัสรา ทุมมาสุด การจัดการทั่วไป 30 opening 2020-07-24 15:21:20
60100101114 นางสาวปวีณา โกนากัน ภาษาไทย 30 t3 2020-07-24 15:21:10
61040423126 กุลสตรี โยธาศรี การเงิน 31 t2 2020-07-24 15:21:06
63040244104 อวัศดา จันทร์ชมภู เคมี 30 t3 2020-07-24 15:20:16
63040901118 ธนิสา เวียงวงษ์ นิติศาสตร์​ 31 t1 2020-07-24 15:19:15
62040102210 น.ส.เกศกนก เพชรดี ภาษาอังกฤษ 30 t3 2020-07-24 15:19:06
63041151125 นัน​ท​เดชา​ ​ขัน​เขต​ รัฐประศาสนศาสตร์​ 31 t3 2020-07-24 15:18:58
63040901119 นางสาวอรุโนทัย ชมชัยรัตน์ นิติศาสตร์ 31 t1 2020-07-24 15:17:57
60100101116 ดลนภา โรจน์บำรุงรัตน์ ภาษาไทย 30 t3 2020-07-24 15:17:39
610405501146 พัชราภา ขันธสาร การบัญชี 30 opening 2020-07-24 15:17:07
61040501103 นูรไรดา เจะลง การบัญชี 30 t1 2020-07-24 15:16:38
63041151324 น.ส กนกวรรณ อยู่เย็น รัฐประศาสนศาสตร์ 31 t2 2020-07-24 15:15:38
63041151137 นางสาวพรทิพย์ ไชยวุฒิ รัฐประศาสนศาสตร์​ 31 t3 2020-07-24 15:15:35
61040501421 นางสาววรรณิศา จิตจักร์ การบัญชี 30 opening 2020-07-24 15:15:27
63040186205 จารุภรณ์ พงษ์ษา การศึกษาปฐมวัย 31 t4 2020-07-24 15:12:39
62100186125 นฤมล งามหนองอ้อ วิชาการศึกษาปฐมวัย 30 opening 2020-07-24 15:11:58
61040501431 น.ส.นิตยา หมื่นสอน การบัญชี 30 opening 2020-07-24 15:11:41
62040428138 น.ส พัชริดา แก้วเฮือง การจัดการทั่วไป 30 t3 2020-07-24 15:11:36
62040102124 นางสาวสุภาพร ภูคดหิน ภาษาอังกฤษ 30 t3 2020-07-24 15:10:41
61100186222 นางสาวอทิติยา วิเชียรเครือ ปฐมวัย 30 t2 2020-07-24 15:10:09
63041151135 ภรัณยู ดวงแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ 31 t3 2020-07-24 15:09:56
63041151140 นายพีระพล พระศรี รัฐประสาสนาศาสตร์ 31 t3 2020-07-24 15:09:54
63040105124 น. ส. วิภวานี จําปารอด นาฏศิลป์ศึกษา 31 opening 2020-07-24 15:09:53
63040105126 นางสาว ธาริกา ไชยหาญ นาฏศิลป์ศึกษา 31 opening 2020-07-24 15:09:19
63041302103 นาย ปิยะพงษ์ แซ่ชี วิศวกรรมเครื่องกล 31 t4 2020-07-24 15:09:15
63040186217 ปริยาภัทร คำไล่ การศึกษาปฐมวัย 31 t4 2020-07-24 15:09:10
61040421116 นัทมล สวนโคกกลาง 30 opening 2020-07-24 15:07:49
63040280125 นางสาว ธิดารัตน์ กัณทวงษ์ ชีววิทยา 31 t2 2020-07-24 15:07:43
61040243124 น.สน้ำทิพย์ สีหาไชย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 31 t2 2020-07-24 15:07:27
61040421107 ธีรภัทร์ ลุนไชย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 30 opening 2020-07-24 15:07:15
63040105122 ภูวิวัฒน์ แก้วพรรณา วิชานาฏศิลป์ศึกษา 31 opening 2020-07-24 15:07:14
60100147121 นางสาวทอฝัน สีสัน วิทยาศาสตร์(เน้นชีววิทยา) 30 t2 2020-07-24 15:06:59
62040281111 นางสาวคณัสนันท์ คำก้อน จุลชีววิทยา 31 t3 2020-07-24 15:06:11
60100101212 นายเจตรินทร์ นามเดช ภาษาไทย 30 t3 2020-07-24 15:05:50
60100102105 นางสาวรุ่งพิรุณ แสงก่ำ ภาษาอังกฤษ 30 opening 2020-07-24 15:05:48
61040501120 ณัฐพร ศรีคำ การบัญชี 30 t1 2020-07-24 15:05:34
63040186207 น.ส.ปนัดดา มะลิต้น การศึกษาปฐมวัย 30 t1 2020-07-24 15:05:00
60100147103 นางสาวพลอยทิพย์ เวียงสมุทร วิทยาศาสตร์(เน้นชีววิทยา) 30 t2 2020-07-24 15:04:56
63040337104 น.ส.จารุวรรณ บุดดีป้อง ภาษาจีน 31 opening 2020-07-24 15:04:44
60040280131 น.ส.ฌัลลิกา ทองวิเศษ ชีววิทยา 31 t2 2020-07-24 15:04:40
62041400223 พจนาถ ชัยมาตย์ สาธารณสุขศาสตร์ 31 t4 2020-07-24 15:04:33
61040302141 ปวีณ์กร ศรีภูธร ภาษาอังกฤษ 30 opening 2020-07-24 15:04:14
63040186210 นางสาวพรหมจิรา สันประภา การศึกษาปฐมวัย 30 t1 2020-07-24 15:04:04
63040305137 สุดารัตน์ เพียรไชสงค์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 30 t3 2020-07-24 15:03:58
62040302319 นางสาวธัญญธร พุทธสกุล ภาษาอังกฤษ 31 t4 2020-07-24 15:03:49
61040243114 น.สจิราวรรณ ชัยเนตร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 31 t2 2020-07-24 15:03:10
60040220106 นายภูวเดช ผันผ่อน วิทยาศาสตร์การกีฬา 31 t2 2020-07-24 15:02:43
61040243110 น.สจิราวรรณ ชัยเนตร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 31 t2 2020-07-24 15:01:34
62041302116 นางสาวศิริพร สอนสุถาพ วิศวกรรมครื่องกล 30 t1 2020-07-24 15:01:31
62040302338 นางสาวศรินญา นาใฮ ภาษาอังกฤษ 31 t4 2020-07-24 15:01:22
60040424215 น.ส.กุลธิดา อุทุมพิรัตน์ การตลาด 30 opening 2020-07-24 15:01:20
62040302320 พิมผกา กัปโก ภาษาอังกฤษ 30 t4 2020-07-24 15:01:19
61040243117 น.สสุชาดา ทองสรรค วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 31 t2 2020-07-24 15:00:40
63040337109 สุปราณี ขันทะพรม ภาษาจีน 31 opening 2020-07-24 15:00:38
60040280119 นางสาวเมย์ธิณี ไชยเพ็งจันทร์ ชีววิทยา 31 t2 2020-07-24 15:00:36
61100140129 พัชรา แก้ววิเศษ คณิตศาสตร์ 30 t1 2020-07-24 14:59:38
62040305121 นางสาวรัญชิดา ลีลาด ภาษาอังกฤษธุรกิจ 31 t2 2020-07-24 14:59:31
61040243119 น.สสิริยากร มูลดี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 31 t2 2020-07-24 14:59:20
61040243130 น.สสุนิสา โสภะสุนทร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 31 t2 2020-07-24 14:57:26
60040424234 นางสาว อรอุมา มาสุข การตลาด 30 t1 2020-07-24 14:57:01
63040302107 นาย ศุภากร มาดวิเศษ ภาษาอังกฤษ 31 volunteer 2020-07-24 14:56:56
60100147119 นางสาววีรวรรณ มั่นหมาย วิทยาศาสตร์(เน้นชีววิทยา) 30 t2 2020-07-24 14:56:28
61100140121 ประทุมพร อามาตมนตรี คณิตศาสตร์ 30 opening 2020-07-24 14:56:09
63040110129 หอมไกล ศิริ สังคมศึกษา 30 t4 2020-07-24 14:55:47
61040334226 น.ส.พิมลจิรา จันทร์สะอาด ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 31 t1 2020-07-24 14:55:04
63040337105 ศิริลักษณ์​ ศักดา ภาษาจีน 31 t4 2020-07-24 14:54:47
60040410108 นางสาวประไพภรณ์ คู่แก้ว การโรงแรม 30 opening 2020-07-24 14:53:29
61040334211 น.ส.สุดารัตน์ ปัจชัยโย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 31 t1 2020-07-24 14:53:01
61040003107 ชลลดา ผิวผ่อง นิเทศศาสตร์ 31 opening 2020-07-24 14:52:53
62040257111 น.ส วรรณนิภา วิษวิบูลย์ ธุรกิจการเกษตร 31 t2 2020-07-24 14:52:35
61040501208 น.ส​ จิ​ราภรณ์​ ทอง​เบ้า​ การบัญชี​ 30 t1 2020-07-24 14:52:14
60100102103 พรรธิภา คำทอง ภาษาอังกฤษ 30 opening 2020-07-24 14:52:02
63040901111 นาย โสภณวิชญ์ คำพูล นิติศาสตร์ 31 t1 2020-07-24 14:51:23
62100186201 นางสาวเกศกนก พลพันธ์ขาง การศึกษาปฐมวัย 30 t1 2020-07-24 14:51:06
62040410115 นางสาวเฟื่องลัดดา วงษ์สุด การจัดการการโรงแรม 30 opening 2020-07-24 14:50:18
62100186202 นางสาวปฏิมากร พังแดง การศึกษาปฐมวัย 30 t1 2020-07-24 14:49:59
62040410104 พิมประภา กล้าหาญ การจัดการการโรงแรม 30 opening 2020-07-24 14:49:57
61100145217 น.ส​ ​จุฑา​ทิพย์​ คำสิงห์ คอมพิวเตอร์​ศึกษา 30 t2 2020-07-24 14:49:29
63040428118 นางสาวกรวิภา ปนาโท การจัดการทั่วไป 30 volunteer 2020-07-24 14:48:51
62040340105 นัยนา แจ่มเชื้อ ภูมิ​สารสนเทศ​เพื่อ​การพัฒนา​ 31 t1 2020-07-24 14:48:10
61100101102 น.ส. ธัญรักษ์ วอขวา ภาษาไทย 30 opening 2020-07-24 14:47:34
62040257110 ศิรดา ไชยโพธิ์ ธุรกิจการเกษตร 31 t2 2020-07-24 14:47:24
62100186223 นางสาวกมลรัตน์ สงไทย การศึกษาปฐมวัย 30 t1 2020-07-24 14:46:31
62040410130 วิภาพร ชัยคำมุง การจัดการการโรงแรม 30 t2 2020-07-24 14:46:14
61100101116 นายปฏิภาณ​ บุ​ด​ดี​หัส​ ภาษาไทย​ 30 opening 2020-07-24 14:45:55
61100101105 นางสาวนริศรา ศรีวงศ์ราช ภาษาไทย 30 opening 2020-07-24 14:45:54
63040428205 นางสาวแสงดาว หมวดชาลี การจัดการทั่วไป 30 t1 2020-07-24 14:45:24
63040186208 ธัญญารัตน์ ภาษิต การศึกษาปฐมวัย 30 t1 2020-07-24 14:45:11
62040244101 อภิสิทธิ์ พรมสีหา เคมี 31 t3 2020-07-24 14:45:02
63040107110 ศุภกร ประสงค์ดี พระพุทธศาสนา 30 t3 2020-07-24 14:44:19
63040102110 กุสุมา แก้ววงศา ภาษาอังกฤษ 30 t2 2020-07-24 14:42:48
61040901121 สุกัญญา อ่อนประเสริฐ นิติศาสตร์ 30 opening 2020-07-24 14:42:45
63040186203 สุพัตตรา แสนปากดี การศึกษาปฐมวัย 30 t1 2020-07-24 14:42:18
62040244102 พงษ์มนัส ศรเพ็ชร์ เคมี 31 t3 2020-07-24 14:41:53
63040428134 นางสาวอารียา นามดี การจัดการทั่วไป 30 volunteer 2020-07-24 14:41:51
63040186116 สุภาพร กุลภา การศึกษาปฐมวัย 30 t1 2020-07-24 14:41:43
63040107603 เมธาพร พินิจมนตรี พระพุทธศาสนา 30 t3 2020-07-24 14:41:43
63040186117 นางสาวธัญจิรา ป้องทอง การศึกษาปฐมวัย 30 t1 2020-07-24 14:41:19
63040501102 นางสาวพิทยา ศรีหบุตร การบัญชี 30 t3 2020-07-24 14:40:50
1398800001233 นางสาวอรอนงค์ แพงวงศ์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 30 t3 2020-07-24 14:40:48
61100145223 พรรณณัฏฐา เศษหน้าเวศ คอมพิวเตอร์ศึกษา 30 t2 2020-07-24 14:40:33
62241151154 สุชาวดี โพธิ์ศรีขาม รัฐประศาสนศาสตร์ 30 t3 2020-07-24 14:40:22
61100145211 ปฏิภาณ แสนฤทธิ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 30 t2 2020-07-24 14:39:43
63041151331 สุดารัตน์ คำไร่ รัฐประศาสนศาสตร์ 31 t2 2020-07-24 14:39:05
61100110212 อรุณพร บัวผัน สังคมศึกษา 30 t1 2020-07-24 14:39:03
63045001102 นางสาวพิทยา ศรีหบุตร การบัญชี 30 t3 2020-07-24 14:39:02
63040901134 นางสาวรัตนาภรณ์ สีไวพัฒ นิติศาสตร์ 30 t1 2020-07-24 14:38:03
62040410135 จารุวรรณ คําภูแก้ว การโรงแรม 30 opening 2020-07-24 14:37:53
62040428106 นันทนา นครชัย การจัดการทั่วไป 30 t4 2020-07-24 14:37:43
62241151161 นางสาวอินทุกร โง๊ะบุดดา รัฐประศาสนศาตร์ 30 t3 2020-07-24 14:37:22
62040145226 นางสาวประกายแก้ว กองน้ำ คอมพิวเตอร์ศึกษา 30 t2 2020-07-24 14:37:17
61040305221 สุรีย์พร ขุนภิรมย์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 31 t2 2020-07-24 14:36:59
63040901136 นางสาวศิริปิยะเชษฐ นครชัย นิติศาสตร์ 30 t1 2020-07-24 14:36:54
62040428113 น.ส.อชิรญา พอขุนทด การจัดการทั่วไป 30 t4 2020-07-24 14:36:53
63040002134 เจนจิรา คำภา นิเทศศาสตร์ 30 opening 2020-07-24 14:36:47
61100145218 พิยะดา ปทุมวัน คอมพิวเตอร์ศึกษา 30 t2 2020-07-24 14:36:44
61040428325 0933585753 การจัดการทั่วไป 30 t1 2020-07-24 14:36:12
63040186214 นางสาวนิโลบล สินธุสนธ์ การศึกษาปฐมวัย 30 t1 2020-07-24 14:36:08
63040186227 ปรียานุช วาสโสหา การศึกษาปฐมวัย 30 t1 2020-07-24 14:35:48
61100145201 ธนาวัฒน์ อาแพงพันธ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 30 t2 2020-07-24 14:35:32
62041151222 นางสาวเมธินี อภิเษกมงคล รัฐประศาสนศาสตร์ 30 opening 2020-07-24 14:35:08
62041151216 นางสาวอินทิรา ศรีษะบุตร รัฐประศาสนศาสตร์ 30 opening 2020-07-24 14:33:55
61040901137 น.ส.ฐิติชญา แก่นนาคำ นิติศาสตร์ 30 opening 2020-07-24 14:33:46
60040410238 พิมพ์สุดา ตาวันดี การโรงแรม 30 t2 2020-07-24 14:33:39
63100114101 ชลิตา วันนา ภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษ 30 t2 2020-07-24 14:33:36
62040110102 ดำรงค์ ปุนหาวงค์ สังคมศึกษา 30 opening 2020-07-24 14:33:29
63040110128 นางสาวศุภมาศ นาฬิกุล สังคมศึกษา 30 t4 2020-07-24 14:33:27
62040110120 แสงตะวัน คำมุงคุณ สังคมศึกษา 30 t1 2020-07-24 14:33:22
63040102103 น.ส.พร้อมขวัญ สว่างเพ็ชร ภาษาอังกฤษ 30 t3 2020-07-24 14:33:16
63040102104 นางสาวอาภัสรา สืบพิมพ์สุนนท์ ภาษาอังกฤษ 30 t3 2020-07-24 14:33:13
61040901120 ลลิตา เขลกระโทก นิติศาสตร์ 30 opening 2020-07-24 14:32:59
61041400128 พิมพ์วิภา พลถนัด 30 t4 2020-07-24 14:32:58
63040337229 อังคณา สำราญพิศ วิชาภาษาจีน 31 t3 2020-07-24 14:32:22
62040110108 เบญจรัตน์ เทพาพิน สังคมศึกษา 30 t1 2020-07-24 14:32:13
63040186202 ธัญพิชชา ถิตย์รัศมี วิชาการศึกษาปฐมวัย 30 t3 2020-07-24 14:32:11
62040325148 นิภาพร สุบินยัง วิชาการพัฒนาสังคม 31 t2 2020-07-24 14:32:05
62040901122 ศุทธินี วรรณรุณ นิติสาสตร์ 31 t3 2020-07-24 14:31:59
61040501404 นางสาวปนัดดา เข็มศิริ การบัญชี 30 t2 2020-07-24 14:31:44
61040901239 นัฐธิดา ศิริพงษ์ นิติศาสตร์ 30 opening 2020-07-24 14:31:35
63040340105 ฤทธิเดช กลืนกระโทก ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 31 t3 2020-07-24 14:31:18
62040110107 น.ส.ทิพวรรณ ส่อนแก้ว สังคมศึกษา 30 t1 2020-07-24 14:31:17
62041151244 นางสาวภัทรียา มหาชัย รัฐประศาสนศาสตร์ 30 opening 2020-07-24 14:31:15
62040428130 จันทร์เพ็ญ อุณศรี การจัดการทั่วไป 30 opening 2020-07-24 14:31:15
61041400150 นางสาวศศิวิมล คำพิทูล วิทยาศาสตร์สุขภาพ 30 t4 2020-07-24 14:31:00
63040110110 วิไลวัลย์ เที่ยงผดุง สังคมศึกษา 30 t4 2020-07-24 14:30:56
62041151226 รัตนาภรณ์ ภูแซมโชติ รัฐประศาสนศาสตร์ 30 opening 2020-07-24 14:30:38
61040501220 นางสาวเพชรลดา ยันตะพันธ์ การบัญชี 30 opening 2020-07-24 14:30:32
62040325116 นันท์จิตรา เรืองประเสริฐ วิชาการพัฒนาสังคม 31 t2 2020-07-24 14:30:27
61040302121 ช่อผกา โพธิผล ภาษาอังกฤษ 31 volunteer 2020-07-24 14:30:20
62040325117 กุลนิตย์ ลีกุล การพัฒนาสังคม 31 t2 2020-07-24 14:30:00
61041400129 อัจฉรา ชินพรมมา วิทยาศาสตร์สุขภาพ 30 t4 2020-07-24 14:29:59
63040110131 อรปรียา โหราฤทธิ์ สังคมศึกษา 30 t4 2020-07-24 14:29:56
61041400118 นางสาว อุไรพร แสนโคตร สาธารณสุขศาสตร์ 30 opening 2020-07-24 14:29:43
62040410143 วายุภักษ์ นามขันตรี การจัดการการโรงแรม 30 t3 2020-07-24 14:28:54
61041400117 นางสาววรรณภา ภูมิเพ็ง สาธารณสุขศาสตร์ 30 opening 2020-07-24 14:28:27
62040340104 นัยนา แจ่มเชื้ิอ ภูมิสารสนเทศ​เพื่อ​การพัฒนา​ 31 t1 2020-07-24 14:28:20
61040264113 นางสาวพัชรา สีคราม เทคโนโลยี 30 t3 2020-07-24 14:27:58
63040110103 นายวัชรพล ชานันโท สังคมศึกษา 30 t3 2020-07-24 14:27:44
61040409241 ศิริปะภา เหล่าวงษา การท่องเที่ยว 30 t3 2020-07-24 14:27:33
63040258104 อรพินท์ เทศศรีเมือง เทคนิคการสัตวแพทย์ 30 t2 2020-07-24 14:27:00
62040280108 สุภาพร เหล่าหมวด ชีววิทยา 31 t4 2020-07-24 14:26:56
62040110221 นฤมล พิมสุวรรณ์ สังคมศึกษา 31 t4 2020-07-24 14:26:54
62040410140 นิตยา พิลาเทพ การจัดการโรงแรม 30 t3 2020-07-24 14:26:52
62041400126 ฐิติพร นามภา สาธารณสุขศาสตร์ 31 t3 2020-07-24 14:26:51
62040280102 ปนิตา สกลนุรักษ์ ชีววิทยา 31 t4 2020-07-24 14:26:26
63040258103 กัญญาณัฐ คำอาจ เทคนิคการสัตวแพทย์ 30 t2 2020-07-24 14:26:26
63040110123 เบญจวรรณ เหล่าพิไล สังคมศึกษา 30 t4 2020-07-24 14:26:24
60040420109 พงศธร จันทะยาง เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 30 t3 2020-07-24 14:26:21
63040110105 ธิดารัตน์ ดีสุข สังคมศึกษา 30 t4 2020-07-24 14:26:19
61040302153 นางสาวนิภาวรรณ ชมภูแดง ภาษาอังกฤษ 30 t1 2020-07-24 14:26:01
61040409246 ชุติมา มะลิวัลย์ การท่องเที่ยว 30 t3 2020-07-24 14:25:09
61040501217 นิตยา มณีรัตน์ การบัญชี 30 opening 2020-07-24 14:25:08
63040901318 วรรณวิษา ศรีวะลม นิติศาสตร์ 31 t2 2020-07-24 14:25:01
62040332101 พรนภา เชียงษวงศ์ สารสนเทศศาสตร์ 30 t1 2020-07-24 14:24:55
ุ60100101124 นางสาวชนิดา ดวงสุภา ภาษาไทย 30 t3 2020-07-24 14:24:51
63040263111 สุภาวี ทัสสีร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 30 t2 2020-07-24 14:24:31
63040340104 ธวัชชัย หังษาบุตร ภูมิสารสนเทศ​เพื่อ​การพัฒนา​ 31 t1 2020-07-24 14:24:24
61041400115 นายฤทธิเดช แสนสุข สาธารณสุขศาสตร์ 30 opening 2020-07-24 14:24:16
62040409109 นางสาววิจิตรา เป้าทอง การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ 30 opening 2020-07-24 14:24:05
61041400251 นางสาวมานิดา ส่าสงวน วิทยาศาสตร์สุขภาพ 30 opening 2020-07-24 14:23:43
62040332102 พัชราภา แก้ววรรณา สารสนเทศศาสตร์ 30 t1 2020-07-24 14:23:41
62040220125 ชนิดาภา ถีวุฒตา วิทยาศาสตร์การกีฬา 30 t4 2020-07-24 14:23:37
62040409112 นางสาวกรรณิการ์ ละหม่อม การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ 30 opening 2020-07-24 14:23:29
61041400244 นางสาวธิดาเนตร สีแกวิน สาธารณสุขศาสตร์ 30 opening 2020-07-24 14:23:21
62241151159 ธีระศักดิ์ ชัยหัด รัฐประศาสนศาสตร์ 30 t4 2020-07-24 14:23:11
ุ60100101108 นางสาวฐิติพร คำภาตัน ภาษาไทย 30 t3 2020-07-24 14:22:50
61040428140 นายธีระวัฒน์ จำนงศาสตร์ การจัดการทั่วไป 30 t3 2020-07-24 14:22:45
63100114118 ศศิวรรณ ธิตะระ ภาษาเวียดนามเเละภาษาอังกฤษ 30 t4 2020-07-24 14:22:28
61040003108 ฤทธิเกียรติ พนาพนม นิเทศ 30 t2 2020-07-24 14:22:20
63040258101 กาญจนา หฤทัยถาวร เทคนิคการสัตวแพทย์ 30 t2 2020-07-24 14:22:05
62040409104 นางสาวรัติกาล ศิริสุวรรณ การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ 30 opening 2020-07-24 14:21:59
63040901103 เนติพงษ์ นามเสาร์ นิติศาสตร์ 31 t1 2020-07-24 14:21:37
63040186204 นางสาวอารยา จันทวงศ์ ครุศาสตร์ 30 t1 2020-07-24 14:21:17
63040265103 อรดี พรมภักดี อาหารเเละบริการ 30 t2 2020-07-24 14:21:09
61041400228 นาวสาวอัษฎาพร เปือยยะ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 30 opening 2020-07-24 14:20:51
60040423212 พรพิมล ปนสันเทียะ การเงิน 31 opening 2020-07-24 14:19:40
61100140202 นางสาวสิริวรรณ ยังวรรณะ คณิตศาสตร์ 30 t3 2020-07-24 14:19:23
63040901334 พรรณทิพย์ ศรีไชย นิต 31 t2 2020-07-24 14:19:16
62040220138 อรอนงค์ อินทร์นอก วิทยาศาสตร์การกีฬา 30 t4 2020-07-24 14:19:10
62040409116 นางสาวดารุณี สีมุงคุณ การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ 30 opening 2020-07-24 14:19:08
60100101123 นางสาววาริณี โสภารักษ์ ภาษาไทย 30 t3 2020-07-24 14:19:07
62040279123 นายนนทชัย ค้าคล่อง โยธาสถาปัตยกรรม 31 t3 2020-07-24 14:18:58
63040111104 นางสาวศิรินภา ราชวัตร ครุศาสตร์ 30 t1 2020-07-24 14:18:52
61040409208 ทับทิม โสรวงศ์ การท่องเที่ยว 30 opening 2020-07-24 14:18:47
61040424138 นายทรงวุธิ มะโนโปธาร์ การตลาด 30 t3 2020-07-24 14:18:23
60040220128 นายศิวดล ตะนีพันธ์ วิทยาศาสตร์การกีฬา 31 t2 2020-07-24 14:18:12
60040501343 อมราวดี นามณีชม การบัญชี 30 t1 2020-07-24 14:18:09
61100101130 นายธีรรัตน์ อุดรเขตน์ ภาษาไทย 30 opening 2020-07-24 14:17:55
62040279124 นายเอกรัตน์. วโรรส โยธาสถาปัตยกรรม 31 t3 2020-07-24 14:17:51
63040501210 อรวรรณ บุตรเค การบัญชี 31 t2 2020-07-24 14:17:49
60100101220 นางสาวเบญจรัตน์ ทบวงษ์ ภาษาไทย 30 t3 2020-07-24 14:17:41
63040110125 นายภาวิน ชาปากดี สังคมศึกษา 30 t3 2020-07-24 14:17:32
60040423144 ภัสราภรณ์ ชิยางคบุตร การเงิน 31 opening 2020-07-24 14:15:43
61100101117 นางสาวลัดดาวัลย์ อ้วนล้ำ ภาษาไทย 30 opening 2020-07-24 14:15:37

ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา

std.udru@udru.ac.th

อุดรธานี, ไทย

042-211040 ต่อ 1734


Powered by w3.css
กองพัฒนานักศึกษา