กองพัฒนานักศึกษา

ตัวกรอง:

เอกสารผ่อนผันทหาร

ปีการศึกษา 2562

หนังสือนำ (ใช้เฉพาะจังหวัดที่นักศึกษาอาศัยอยู่)
รายชื่อผ่อนผัน (ใช้เฉพาะหน้าที่นักศึกษามีชื่ออยู่)

*ให้ปริ้นหนังสือนำและรายชื่อแนบไปได้ด้วยกัน นำไปแสดงในวันคัดเลือก(เฉพาะจังหวัดและหน้าที่มีชื่อนักศึกษา)

ปีการศึกษา 2563

หนังสือนำ (ใช้เฉพาะจังหวัดที่นักศึกษาอาศัยอยู่)
รายชื่อผ่อนผัน (ใช้เฉพาะหน้าที่นักศึกษามีชื่ออยู่)

*ให้ปริ้นหนังสือนำและรายชื่อแนบไปได้ด้วยกัน นำไปแสดงในวันคัดเลือก(เฉพาะจังหวัดและหน้าที่มีชื่อนักศึกษา)


ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา

std.udru@udru.ac.th

อุดรธานี, ไทย

042-211040 ต่อ 1734


Powered by w3.css
กองพัฒนานักศึกษา