ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข่าว
 

เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่2- 5 ปีการศึกษา 2562

(ข่าวกองพัฒนานักศึกษา)

รับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-24 กรกฎาคม 2562 นี้
และส่งใบสมัครในวัน พุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา13.00 น.
ริเวณใต้อาคารกิจกรรมนักศึกษา เท่านั้น มาสมัครกันเยอะๆ นะครับ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรายงานตัว นศท.ได้ที่ http://www.tdc.mi.th/download-doc.php

admin2019-07-03 09:41:4219

 

กิจกรรม Young Love รักเป็น ปลอดภัย

(ข่าวกองทุน)

ให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ 2 ทุกคน (ที่เรียน ม. ใน)
เข้าร่วมกิจกรรม Young Love รักเป็น ปลอดภัย
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 น.
ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา

admin2019-07-03 09:07:3918

 

กิจกรรม Young love รักเป็น ปลอดภัย

(ข่าวกองทุน)

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (เข้าใหม่ที่เรียน ม.ใน ทุกคน) เข้าร่วมกิจกรรม 

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 น. ที่หอประชุมอเนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา

(ให้นำสมุดกิจกรรมมาเช็คกิจกรรมด้วย)

admin2019-06-24 13:36:1416

 

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ก้าวคนละก้าว

(ข่าวกองพัฒนานักศึกษา)

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมให้ติดต่อลงชื่อที่กองพัฒนานักศึกษา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมจัดในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 น.
นักศึกษาสามารถเดินทางไปร่วมกิจกรรม ณ หนองประจักษ์ หรือ เดินทางมาขี้นที่อาคารกิจกรรม
เวลา 09.00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.kaokonlakao.com/

admin2019-06-14 14:18:5914

ส่วนงานต่างๆ

กองพัฒนานักศึกษา


งานกิจกรรม

Lorem ipsum dolor sit amet..

กีฬา

Lorem ipsum dolor sit amet..

งานแนะแนว

Lorem ipsum dolor sit amet..งานวินัย

Lorem ipsum dolor sit amet..

งานวิชาทหาร

Lorem ipsum dolor sit amet..

งานหอพัก

Lorem ipsum dolor sit amet..

กิจกรรม


ดำเนินการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก

Paris

กิจกรรมรณรงคฺ์เลือกตั้ง

16 มีนาคม 2562

New York

กีฬาบุคลากร ณ จ.บุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2562

San Francisco

การแข่นขันกีฬา วังแดงเกมส์ ครั้งที่ 29

23 กุมภาพันธ์ 2562


What our customers say

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อกำหนด ปฏิทินกิจกรรม กำหนดการ

ข้อกำหนด

20 Lorem

15 Ipsum

5 Dolor

2 Sit

Endless Amet

ปฏิทินกิจกรรม

50 Lorem

25 Ipsum

10 Dolor

5 Sit

Endless Amet

กำหนดการ

100 Lorem

50 Ipsum

25 Dolor

10 Sit

Endless Amet

CONTACT

ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา

64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี, ประเทศไทย

042-211040 ต่อ 1734

std@udru.ac.th