ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข่าว
 

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ก้าวคนละก้าว

(ข่าวกองพัฒนานักศึกษา)

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมให้ติดต่อลงชื่อที่กองพัฒนานักศึกษา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมจัดในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 น.
นักศึกษาสามารถเดินทางไปร่วมกิจกรรม ณ หนองประจักษ์ หรือ เดินทางมาขี้นที่อาคารกิจกรรม
เวลา 09.00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.kaokonlakao.com/

admin2019-06-14 14:18:5914

 

ประกาศแก้ไขแบบคำยืนยันขอกู้ยืม กยศ. กรอ. 2562 ปี 2-5

(ข่าวกองทุน)

ให้นักศึกษามาติดต่อขอแก้ไขแบบคำยืนยันขอกู้ยืมได้ที่ห้องแนะแนว ม.ใน ในวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562
 

ตรวจสอบข้อมูล คลิก

admin2019-05-27 14:36:5912

 

รับหลักฐานการชำระหนี้

(ข่าวกองพัฒนานักศึกษา)

ให้นักศึกษา กองทุน กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 4 และ5
รับหลักฐานการชำระหนี้ได้ที่ห้องแนะแนว วันที่ 15 พ.ค. 62
โดยให้ตรวจสอบรายชื่อได้ที่

คลิก...

นักศึกษาต้องจำลำดับที่รับเอกสารแจ้งกับเจ้าหน้าที่

 

admin2019-05-13 19:49:398

 

กำหนดการนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

(ข่าวกองพัฒนานักศึกษา)

กำหนดการ

admin2019-05-13 17:53:116

ส่วนงานต่างๆ

กองพัฒนานักศึกษา


งานกิจกรรม

Lorem ipsum dolor sit amet..

กีฬา

Lorem ipsum dolor sit amet..

งานแนะแนว

Lorem ipsum dolor sit amet..งานวินัย

Lorem ipsum dolor sit amet..

งานวิชาทหาร

Lorem ipsum dolor sit amet..

งานหอพัก

Lorem ipsum dolor sit amet..

กิจกรรม


ดำเนินการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก

Paris

กิจกรรมรณรงคฺ์เลือกตั้ง

16 มีนาคม 2562

New York

กีฬาบุคลากร ณ จ.บุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2562

San Francisco

การแข่นขันกีฬา วังแดงเกมส์ ครั้งที่ 29

23 กุมภาพันธ์ 2562


What our customers say

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อกำหนด ปฏิทินกิจกรรม กำหนดการ

ข้อกำหนด

20 Lorem

15 Ipsum

5 Dolor

2 Sit

Endless Amet

ปฏิทินกิจกรรม

50 Lorem

25 Ipsum

10 Dolor

5 Sit

Endless Amet

กำหนดการ

100 Lorem

50 Ipsum

25 Dolor

10 Sit

Endless Amet

CONTACT

ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา

64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี, ประเทศไทย

042-211040 ต่อ 1734

std@udru.ac.th