ประกาศเปลี่ยนแปลงการส่งเอกสารกู้ยืม กยศ. สำหรับนักศึกษาใหม่ (รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 63) และนักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ ที่ประสงค์จะยื่นกู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นปีแรก


ข้อมูลเพิ่มเติม...



ข้อมูลผ่อนทหาร ปี2563


สำหรับนักศึกษาที่ยืนเอกสารขอผ่อนทหารไว้ ให้ปริ้นเอกสารตามจังหวัดที่มีชื่อนักศึกษาไว้เป็นหลักฐาน


เอกสารประกอบด้วย

1.เอกสารนำแยกตามจังหวัด
2.รายชื่อขอผ่อนผันแยกตามจังหวัด
**ปริ้นเฉพาะจังหวัดของนักศึกษา


ส่วนงานต่างๆ

กองพัฒนานักศึกษา


งานกิจกรรม

กีฬา

งานแนะแนว



งานวินัย

งานวิชาทหาร

งานหอพัก

กิจกรรม


ดำเนินการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก

Paris

กยศ.รวมใจปันโลหิต

29-30 มกราคม 2563

New York

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

28 กรกฏาคม 2562

San Francisco

ประกวดดาว เดือนปี2562

21 กรกฎาคม 2562


ข่าวประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่า

ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา

ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา

64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี, ประเทศไทย

042-211040 ต่อ 1734

std@udru.ac.th