ค้นหารายชื่อบัณฑิต


สำหรับค้นหาข้อมูลบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560.


กำหนดการและรายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบในลำดับถัดไป.


ส่วนงานต่างๆ

กองพัฒนานักศึกษา


งานกิจกรรม

กีฬา

งานแนะแนวงานวินัย

งานวิชาทหาร

งานหอพัก

กิจกรรม


ดำเนินการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก

Paris

กงสุลใหญ่ เวียดนามปลูกป่า พื้นที่สามพร้าว

5 สิงหาคม 2562

New York

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

28 กรกฏาคม 2562

San Francisco

ประกวดดาว เดือนปี2562

21 กรกฎาคม 2562

Paris

กิจกรรมบริจาคโลหิต

10 กรกฏาคม 2562

New York

กิจกรรมทำความสะอาดคลอง

5 กรกฏาคม 2562

San Francisco

กิจกรรม Young LOVE รักเป็น ปลอดภัย

3 กรกฎาคม 2562


ข่าวประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่า

ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา

ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา

64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี, ประเทศไทย

042-211040 ต่อ 1734

std@udru.ac.th