มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิตครั้งที่ 2

วันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ สามพร้าว

วันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ อาคารกิจกรรม ในเมือง

 

 


กิจกรรม/โครงการ:
ปีการศึกษา:
   
รหัสนักศึกษา:
   
ชื่อ - สกุล:
   
เลือกพื้นที่เข้าร่วม:
   
สาขา: