>>> HOME |
กิจกรรม โครงการ รณรงค์เสริมสร้างความรักชาติศฝ.นศท.มทบ.๒๔ จัดกิจกรรม โครงการ รณรงค์เสริมสร้างความรักชาติ ตามนโยบาย นรด. ห้วง ๕ - ๙ ก.ค. ๕๓ ณ ศฝ.นศท.มทบ. ๒๔ มี นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑,๐๐๐ คน

เตรียมการ ศูนย์การฝึกฯ 125.26.177.* [ วันศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2553 เวลา 14:50 น. ][ ปิดหน้าต่างนี้ ]

สงวนลิขสิทธิ์ © ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๒๔
ถนนทหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ ๐-๔๒๒๒-๒๑๖๒
แนะนำ : แสดงผลที่ 1024x768 ด้วย Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป
Last Update :